Krađa

by redakcija

U sredu, 30. januara 2013. godine, Večernje novosti su objavile tekst pod naslovom ''Pauk nosi i zbog ranijih kazni''. Tekst se odnosi na novu gradsku odluku koja je u Smederevu donešena, i u njemu piše da će ''… pauk ubuduće nositi i propisno parkirane automobile ukoliko vlasnik ima tri neplaćene parking karte’’. Uz to se prilaže izjava nadležnog iz Gradske uprave koji je rekao da je ,,…sve urađeno u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima…’’.

Da krenemo redom. Prvo, odluka koju je grad doneo je protivzakonita, jer je protivna članu 34. Zakona o komunalnim delatnostima. U tom članu, koji se odnosi na prava i dužnosti komunalnog inspektora, koji je inače naložio da se ova odluka sprovodi, se jasno definiše koje su nadležnosti komunalnog inspektora. Jedino što komunalni inspektor može da uradi, je da naloži da se vozilo ukloni ukoliko je parkirano protivno propisima, što se eksplicitno kaže u članu 34. Zakona o komunalnim delatnostima, stav 10. i 11. A ako je vozilo parkirano na parking mestu, u skladu s propisima, ne postoji mogućnost da se ono zakonski ukloni. Posebno je nedopustivo da se vozilo uklanja zbog ranijih kazni, jer Parking servis, Komunalnog inspektora i Saobraćajnu policiju ne treba, i ne sme da interesuje da li neko ima neplaćene kazne. Sve što oni mogu da urade je da se drže zakona, što će reći: da utvrde da li je vozilo parkirano u skladu s propisima, i da ako nije, proslede zahtev za pokretanje prekršajne prijave. Kasnije je na sudu da sudi i odluči kakve će konsekvence snositi građanin koji se ogrešio o zakon ili propis.

Drugo, odluka grada nije u skladu sa članom 296. Zakona o bezbednosti saobraćaja. U tom članu se kaže eksplicitno da se vozilo može ukloniti jedino ukoliko je nepropisno parkirano: ,,Ukoliko policijski službenik zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, naložiće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo…’’. Nigde se u zakonu ne pominje mogućnost da se vozilo ukloni ako je propisno parkirano. A ako zamislimo situaciju da se neko parkira i uredno plati parking mesto za taj dan, a da ima neplaćene kazne od pre, i ako bi se desilo da mu Parking servis odnese automobil, to bi bila čista krađa, i to ni u kom slučaju ne može biti zakonito.

Treće, ova odluka grada je protivustavna. Kršenjem Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o bezbednosti saobraćaja, prekršen je Ustav Srbije u članu 190., koji kaže da grad preko svojih organa uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom. Donosioci ovih odluka su smetnuli s uma da odluke lokalne samouprave imaju nižu pravnu snagu od zakona i Ustava Srbije, te da podzakonski akti moraju biti u skladu sa zakonom i ustavom.

Jedini logični zaključak koji se nameće, je da je ovom odlukom Grad želeo da dodatno napuni budžet na leđima građana, previđajući da će dodatnim opterećenjem džepa građana prozvesti kontra efekat. Nama nije potrebno punjenje gradskog budžeta, nama je potrebno punjenje džepova građana, jer se iz džepova građana plaća onaj skromni ručak koji prosečna porodica danas pojede, dok se iz gradskog budžeta plaćaju obilna prejedanja po najluksuznijim restoranima.

                                                                                         Nikola Kolja Krstić

Autor: Nikola Kolja Krstić

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!