Home InfoZdravstvo Kakva je (u realnosti) preventiva u Smederevu?

Kakva je (u realnosti) preventiva u Smederevu?

by redakcija1

Izrada Plana javnog zdravlja za naredne četiri godine u Smederevu, bila je prilika da se malo detaljnije analizira stanje u ovoj oblasti na lokalu. Čitav proces, osim zdravstvenih radnika iz našeg grada, predvodili su stručnjaci Zavoda za zaštitu zdravlja u Požarevcu koji je nadležan za teritorije Podunavskog i Braničevskog okruga.

Tekst Plana obiluje raznim podacima koji su svakako dragoceni pokazatelji. Nama je ovoga puta, pažnju privukao deo o preventivnim pregledima jer se nedavno, tokom vikend akcija preventive, baš na tu temu najviše raspravljalo među našim sugrađanima i sugrađankama.

„Prema procenama, Smederevo je 2021. imalo 82.367 odraslih stanovnika. Primarnu zdravstvenu zaštitu (Dom zdravlja) pružalo im je 50 lekara u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, u službi kućnog lečenja i nege tri lekara i 21 lekar u službi hitne medicinske pomoći“ – navodi se u Nacrtu Plana.

Izabrani lekari su najveći deo radnog vremena posvećivali lečenju pacijenata (64,4% usluga radi lečenja, a samo 3,9% preventivnih usluga).

Zato se, na dalje konstatuje da je udeo preventivnih pregleda i usluga kod odraslog stanovništva izuzetno nizak. Upravo to je jedna od smernica za poboljšanje zdravstvene zaštite stanovništva u narednom periodu.

Najveći udeo preventivnih pregleda zabeležen je u zdravstvenoj zaštiti žena – 51%. U Smederevu pak, organizovani skrining za rano otkrivanje raka dojke nije sprovođen od 2020. godine, jer je mamograf često  u kvaru – navodi se u nacrtu ovog dokumenta.

Skriningom ranog otkrivanja raka grlića materice u posmatranom periodu obuhvaćeno je 33,7% korisnica od 25 do 64 godina starosti. Za trogodišnji ciklus skrininga, treba obuhvatiti najmanje 75% žena te populacije na teritoriji grada.

Skriningom na rano otkrivanje raka debelog creva obuhvaćeno je svega 1,73% korisnika od 50 do 74 godine starosti u 2021. godini. Željeni obuhvat je 20% ciljne populacije na teritoriji Grada Smedereva u posmatranoj godini.

Ništa povoljniji nisu ni rezultati preventive kada je reč o dijabetesu. Tačnije, skrining na rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, planira se, kod odraslih starijih od 45 sa obuhvatom ne manjim od 20% te populacije. Na teritoriji Smedereva, obuhvat je bio svega 1,8% u 2021. godini.

Inače, udeo preventivnih pregleda u zdravstvenoj zaštiti dece je nešto povoljniji, ali svakako nedovoljan. Kod predškolaca iznosi 22%. Kako je reč o ranjivoj populaciji sa izraženom potrebom praćenja rasta i razvoja i eventualnih, ranih otkrivanja mogućih smetnji u razvoju (i u skladu sa tim preduzimanje odgovarajućih mera) neophodno je unapređenje i kontinuitet.

Među decom školskog uzrasta (7-18 godina) preventivnim pregledima je obuhvaćeno svega 11%, što je još nepovoljnije. Reč je o „nosiocima budućeg radno aktivnog kontigenta stanovništva Smedereva“ – navodi se u Nacrtu, pa je neophodno da se ovaj procenat značajno uveća.

O značaju preventivnih pregleda ne treba posebno mnogo govoriti jer su oni najbolji mehanizam da se smanji smrtnost. Ni najbolja, najsavremenija oprema (sve i da je imamo u Smederevu) nije dovoljna za izlečenje u situacijama kada se bolest otkrije kasno i kada zakaže prvi i osnovni korak – preventiva.

Od 2011. do 2021. godine, broj umrlih konstantno je bio veći od broja živorođenih, što ukazuje na negativan prirodni priraštaj. Najjednostavnije rečeno – broj rođenih ostaje isti poslednjih godina (867 – 980), ali je broj umrlih veći. Na primer, 2017, 2018. i 2019. mortalitet je bio oko 1400 (na godišnjem nivou) da bi 2021. broj preminulih premašio 2000.

„Analizirajući period od 60-tih godina prošlog veka, pa do danas uočava se da je stanovništvo prepolovljeno, iako u ovom periodu naš kraj nije bio obuhvaćen ratnim dejstvima. Prirodni priraštaj se smanjivao jer se broj rođene dece nije povećavao. Dugi niz godina, prirodni priraštaj je imao sličnu dinamiku rađana, a za taj period je više od dva puta umiralo.

Najkompleksniji pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva je očekivana dužina života koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 70,36 godine za muškarce i 76,24  godina za žene grada Smedereva. Srbija je među desetak zemalja sa najkraćim životnim vekom, što ukazuje da nam je zdravlje veoma ugroženo“ – navodi se u Nacrtu Plana.

Pri tome, očekivano trajanje života u Smederevu je niže i od tog, malo ranije pominjanog srpskog proseka (78,1 godina za žene, a 73 za muškarce prema Republičkom zavodu za statistiku).

Čitav nacrt Plana javnog zdravlja za Grad Smederevo od 2024. do 2028. dostupan je u elektronskom obliku. Tu se mogu pronaći još mnogobrojni podaci i pokazatelji za Smederevo, od demografskih prilika preko uslova u zdravstvenim ustanovama, opterećenosti lekara s obzirom na broj  zaposlenih i ukupan broj stanovništva… Izrađen je i konkretan, Akcioni plan sa merama za poboljšanje situacije.

Postupak javne rasprave tokom koje su svi zainteresovani građani mogli da daju mišljenja i predloge završen je pre dva dana, a nakon što sve to bude uneto u Nacrt, sprovođenje Plana će moći da počne tek pošto što ga usvoji Skupština Grada Smedereva.

 

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!