Home InfoNaše priče 65 Godina Tehničke škole u Smederevu

65 Godina Tehničke škole u Smederevu

redakcija

Uvodne napomene

Školovanje zanatskog podmlatka u Smederevu počelo je krajem 1899.godine, kada je grad dobio Zanatlijsko-trgovačku večernju školu. Prvo svedočanstvo bravarskog zanata izdato je 1922. godine kada je u Smederevu i oformljena Opšta zanatska škola. U toj školi osposobljavali su se kvalifikovani radnici za zanatske potrebe, a kasnije se ona pretvorila u Stručnu produžnu školu grada Smedereva.

Kao četvoro-razredna škola počinje da radi 1931.godine pod nazivom Železničko zanatska škola. Ova škola je radila do 1947. godine i za to vreme u njoj je školovanje završilo 424 učenika. Železnička industrijska škola – poznata po skraćenici ŽIŠ osnovana je 1946. i kao takva radila je do 1953. godine. Iste godine osnovana je i škola učenika u privredi. Železnička industrijska škola se spojila sa ostalim manjim industrijskim školama, koje su postojale pri mesnim fabrikama (preduzećima). Tako je nastala jedinstvena Industrijska škola koja 1955. godine prerasla u školu sa praktičnom obukom i nazvana “Lenjin”.

Paralelno sa ovim školama 1952. godine počinje sa radom i novo osnovana Tehnička škola čiji je pravni naslednik današnja škola u Smederevu. Škola je imala mašinski i elektro odsek, a od 1960.godine uveden je i metalurški odsek.

Te daleke 1952.godine, ravno pre 65 godina, startovala je sa školovanjem Prva generacija mašinskih tehničara u Smederevu.

Nastajanje Tehnilke škole u Smederevu

Početkom 50-tih godina Smederevo je imalo dve srednje škole: Gimnaziju i Poljoprivrednu školu. Gimnazija, kao opšte obrazovna ustanova, po prirodi stvari, nije proizvodila sredenje stručni kadar, već omladinu za dalje učenje – studiranje, dok je poljoprivredna škola obezbeđivala srednje stručne kadrove za našu poljoprivredu. I onda je ostalo je nepokiveno područje kadrovima srednje struke u industriji grada.

Retko koje preduzeća u gradu je na rukovodećem mestima imalo stručnjake sa visokim kvalifikacijama. Železaru, „Milan Blagojević“, „Heroj Srbu“, tek izgrađeni Fagram, i više manjih zanatsko-uslužnih preduzeća, vodili su visoko kvalifikovani i kvalifikaovani radnici, pa i čak i radnici bez kvalifikacija. Bio je to kadar koji se istakao u danima rata, ili nekim drugim zaslugama, znanim samo najvišim partijskim organima u gradu.

Najbliže industijske Sredenje tehničke škole postojale su u Beogradu, Zrenjaninu, Kragujevcu, …tada daleko za školovanje dece iz Smedereva i okoline. Bilo je to još uvek teško vreme obnove zemlje, posle dugotrajnog i iscrpljujućeg rata. Malo je bilo roditelja iz ovog našeg kraja, koji su mogli da podnose velike troškove školovanja svoje dece daleko od Smedereva.

I onda je rešenjem Ministarstva posvete Republike Srbije, u Smederevu je 1952. godine osnovana Industrijska Srednja tehnička škola. Bila je to lepa i prijatna vest za mnoge roditelje, koji nisu znali šta ća sa svojom decom, stasalom za upis u srednju školu. I naravno, deca tadašnjeg vremena morala su da se upisuju u školu koju bi im roditelji odabrali.

U prvi razred Srednje tehničke škole, upisana su dva odelenja sa po 40-tak učenika. Jedno odelenje formirano je od đaka, koji su završili redovnu Osmogodišnje škole, a drugo od svršenih učenika industrijskih škola, koji su danju radili u fabrikama, a školu pohađali u večenjim časovima.

Ta novo osnovana škola bila je smeštena u zgradi Gimnazije i sa njom je u prvo vreme imala i zajedničku upravu. Za opšte predmete nastavničko osoblje, takođe je bilo zajedničko. Stručne predmete predavali su inženjeri građevinske, mašinske i elektro struke, koji su inače bili stalno zaposleni u smederevskim ustanovama, ili u industrijskim preduzećima. Direktor Gimnazije, strogi Leontije Kosović, bio je istovremeno i prvi direktor ove nove škole, dok je razredni starešina bio profesor matematike Milorad Andrejević, u gradu poznat kao čika Mile.

Gimnazija 1960.godine

Liberalni pristup prilikom upisa polaznika, imao je za posledicu, da se u klupama nađu i dosta stariji đaci. Među njima bilo je i onih koji su napustili V ili VI razred Gimnazije, da bi upisali I razred Srednje tehničke škole, kako bi za četiri godine stekli stručnu kvalifikaciju i zauzeli adekvatn radno mesto u privredi grada, i time svojim porodiciama poboljšali materijalno stanje.

„Rodilo se – treba ga ljuljati“, često se čulo samo nekoliko meseci nakon što je škola otpočela sa radom. „Dečije bolesti “ nisu mimolišle ni ovu novu školu, a one su bile prouzrokovane nedostatkom stučnog predavačkog kadra. Nedostatak profesorskog tog kadra za stručne predmete zadavao je velike probleme u školi. Nastavnici za stručne predemete „pozajmljeni“ iz smederevskih preduzeća i ustanova, činili su sve da redovno drže nastavu, shodno nastavnom planu i programu, kao i rasporedu časova.

Mali kolektiv je nekako preživljavao, jer je zahvaljujući izuzetnoj spretnosti i zalaganju učenika, sve više dobijao atribute solidne srednje škole. Između „Scile i Haridbe“ zaživele su i sve druge vanškolske aktivnosti, i tako su se budući tehničarai, već od prve godine, uključili u tradicionalna takmičenja škola, takmičenja kulturno-umetničkih društava. Zahvaljujući izuzetnom zlaganju učenika, ni rezultati nisu izostajali.

Prva generacija Srednje Tehničke škole nije bila baš bezbrižna. Sa izvesnom zavisnošću zavirivali su u odelenja gimazijalaca, u kojima su se spremali budući doktori, profesori, pravnici, sudije, advokati, ekonomisti… Njihova bezbrižnost je učenike Srenje Tehničke škole učvršćivala u uverenju da se moraju boriti do kraja da ostvare svoj cilj – da završe školu. I zato su se sa njima takmičili u učenju, u dramskim i literarnim sekcijama, i naravno na sportskom polju,…pa ni dobri rezultati nisu izostali.


Grupa đaka ispred Gimazije : Pera , Dule, Dragan…


Stoje : M.Jocić, M.Andrejević, B.Šarenac / Čuče: D.Manić, B.AndreVević. Č.Sarić

Problemi neposedovanja sopstvenih prostorija, stručnog nastavnog kadra, ogreva u zimskom periodu, sredstava za podmirivanje troškova za honorarne nastavnike i slično, iz dana u dan dobijali su sve žešću formu i sve manje izgleda za pozitivno rešenje. Iz nadležnih institucija sve češće stizale su opomene da će sa tako neredovnim održavanjem nastave iz stručnih redmeta odškolovati mašinski tehničari, biti nesposobni da obavljaju poslove u privredi. I onda su ponovo došli glasovi – školu treba zatvoriti!

Učenici prve generacije, pri pojavi takvih insinuacija, nisu sedeli skrštenih ruku. Posle jedne takve glasine, da zaista može doći do te najteže mere, omladinska organizacija je sazvala sastanak i raspravljala o opstanku škole. Na satanku je donet zaljučak da tročlana delegacija ode kod predsednika Opštine i iznese mu gorući problem. Naravno, predsednik je primio tu delagaciju učenika, saslušao ih i pošto je bio iznenađen predlogom za zatvaranje škole, a poznavajući potrebe privrede za srtučnim kadrovima, doneo je odluku o opstanku i nastavku rada škole. I tako su đaci nastavili da u normalnim uslovima, u učionici zagađenoj uglen-monoksidom iz peći ložene ugljem, ulaze u tajne mašinske tehnike. Naravno, nisu izostali ni oni đački nestašluci bez kojih nema ni škole, ni profesora, ni đaka!

Međutim, na početku druge godine, zbog već poznatih problema iz prve godine, ponovo je u žižu došlo pitanje opstanka i daljeg rada škole. Onda je jedan od učenika „presavio tabak“ i napisao članak o značaju škole, o potrebi stručnog kadra i o jedinstvenoj mogućnosti da se za kratko vreme dobije stručan i kavalikfikovan kadar,…i poslao ga tek osnovanom listu „Naš glas“. I efekat je postignut – Škola je opstala!

Učenici Srednje tehničke škole na plovini svog školovanja 1953.godine

Pri kraju druge godine, 1954. Srednja Tehnička škola odvojena je od Gimnazije, pa su u njoj postavljeni novi direktor, Boško Cvetković, inženjer elektrotehnike, a za šefa odseka određen je Radomir Ristić, mašinski inženjer. Ali, šklola je i dalje ostala da radi u zgradi Gimnazije.

Ovo prvo odelenje tehničke škole često je seljakano, od fizičkog kabineta, preko odelenja u susedstvu direktora, do velike prostorije na kraju hodnika levog krila na drugom spratu. U njoj su održani i poslednji časovi učenicima četvrtog razreda – budućim prvim diplomcima.

Novi direktor je sa puno entuzijazma i prakse u stručno-prosvetnim ustanovama, obilato koristeći svoj raskošni talenat, mnogo doprineo da se ova škola podigne i održi, te da dostojno zauzme visoko mesto o porodici Srednjih škola u Srbiji. Zbog toga je i ostao 10-tak godina na tom mestu.

I upravo u tom periodu izgrađena je nova zgrada škole, koja je finansirana sredstvima OUN. To je tada bio planiran kao Internacionalni školski centar u kome je trebalo da se školuju i učenici iz inostranstva (Zvali su ga i Svezni centar ; U to vreme u Beogradu se pripremao I Samit nesvrstanih zemalja. p.a.).


Tehnička škola 1960.g

Zbog toga je uz zgradu školskog centra bio izgrađen i hotel za njihov smeštaj. To je ona dugačka zgrada sa mnogo malih terasa, preko puta Gimnazije, koju je Železara, nakon više godina nedovršavanja, adaptirala za stanovanje i uselila svoje stručnjake. Danas se u  prizemlju te zgrade nalaze trgovina „Idea“ (ex „Jerina“), restoran „Žar Mance“ i „Vojvođanska banka“.

U novu zgradu Tehničke škole prvi učenici ušli su u drugoj polovini oktobra 1960. godine i tako započeli novu školsku 1960./1961.godinu. Prvi direktor te nove Tehničke škole postao legendarni smederevski profesor Dragoljub Pajić – čika Paja.

Inače, prva generacija tehničara diplomirala je u junu 1956. godine. U prisustvu predstavnika sa Mašinskog fakulteta iz Beograda, kao članova ispitne komisije, diplomirali su prvi mašinski tehničari, koji su u to vreme bili jako potrebni ondašnjoj smederevskoj indudustriji. Na završni ispit izašlo je 32 učenika, od kojih je 28 diplomiralo u junu, a u avgustu još 4 učenika.


Prva Generacija diplomiranih mašinskih tehničara 1952./1956.god. u smederevskoj Gimnaziji

Spisak prvih diplomiranih mašinskih tehničara u Smederevu, Generacija 1952./1956.god.

U smederevskim fabrikama i preduzećima nastala je prava jagma za novopečenim mašinskim tehničarima. Železara je odmah na posao primila 15 tehničara, „Fagram“-3, „Milan Blagojević“-2, i „Heroj Srba“-1, dok je 11 mladih stručnjaka napustilo Smederevo. Većina njih upisala se na Mašinski fakultet, a preostali deo našao je uhlebljenje u drugim mestima u zemlji.

Ovome bi trebalo dodati i činjenicu da je 21 diplomirani mašinski tehničar iz te prve generacije učenika, ili 66.6 % kasnije, uz rad, diplomiralo na raznim visokim školama u zemlji i inostranstvu, te steklo i visoku stručnu spremu. I dok su neki zauzimali i najviša rukovodeća mesta u smederevskim preduzećima, bilo je i onih koji su sebe dokazali i na ključnim funkcijama Opštine Smederevo. Takođe, bilo je i onih koji su došli do najviših činova u vojsci (JNA), dok su neki penziju stekli  radeći u inostranstvu.

Jedna od brojnih proslava Mature I Generacija diplomiranih mašinskih tehničara

Vreme je učinilo svoje, pa su se sastanci preživelih, svake prve subote u septembru – proredili, ali mašinski tehničari iz Prve generacije postali su i ostali ponos Tehničke škole u Smederevu!

Današnja Tehnicka škola, koja pod tim imenom radi od 01.07.1991. godine najveća je obrazovno-vaspitna ustanova na teritoriji Smedereva i jedna od najvećih te vrste u Republici Srbiji.

Uslovi rada u školi su veoma povoljni. Škola ima dve zgrade, fizicki objedinjene, čija je površina 10.800m² i školsko dvorište površine 5.000 m². Školski prostor se sastoji od sledećih prostorija za obrazovno-vaspitni rad:

1. Učionice opšte namene – 33, imaju dimenzije prema propisanim standardima i dovoljne su za smeštaj i rad sa po 25 – 34 učenika i 3 manje učionice za smeštaj i rad sa grupama do 15 učenika. Sve učionice opremljene su odgovarajućim nameštajem.

2. Škola ima biblioteku i čitaonicu koja može da primi 120 učenika. Tu su i blok – prostorije za fizičko vaspitanje, koju čine fiskulturna sala i 4 svlačionice.

3. Škola ima 19 kabineta i laboratorija, od kojih su najznačajniji kabineti za: informatiku, elektroniku i merenja u elektronici, mašinske elemente i osnove konstruisanja, automatiku i računarske sisteme, kabinet za termičke i rashladne uređaje, kabinet za viklovanje.

Za realizaciju programa praktične nastave škola raspolaže sa 13 namenskih prostorija. Praktična nastava realizuje se u dve smene. S’ obzirom da prostor nije dovoljan za realizaciju kompletne praktične nastave ona se organizuje i u proizvodnim pogonima smederevskih kompanija. Na primer, praktična nastava za sve učenike metalurške struke odvija se u smederevkoj Železari.

Kabineti i radionice u školi opremljeni su prema normativu, od 60 do 90% . Najopremljenije područje rada je mašinstvo i obrada metala sa 85% . U sastavu Tehničke škole nalazi se i Auto škola. Škola permanetno ulaže sredstva za poboljšanje materijalnih uslova u nastavi, zašta ima opsežne planove.

Današnji direktor škole, Simo Đorđijevski, dipl.maš.inženjer, već duže vremena upravlja svojim timom profesora, asistenata i pomoćnog osoblja.

Izvor: SDCafe

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!