Home ZanimljivostiNauka Kvantna medicina

Kvantna medicina

by redakcija

Holistička, energetska, vibratorna, kvantna medicina, koju često nazivamo medicinom 21. veka dobija u poslednje vreme sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Već hiljadama godina poznata su znanja i veštine zdravog života, preventive i stimulisanja tela na samoizlečenje. Pre svega, tu su tradicionalna kineska medicina, homeopatija, indijska ajurveda, joga, aromaterapija, terapije kristalima, zvukom, bojama, dodirom, masažama, ritualni plesovi raznih antičkih kultura itd.

Svi ovi metodi posmatraju čoveka kao (ne)skladnu celinu, balans između tela, uma i duše. Naziv holistička medicina potiče od engleske reci "whole" što znači ceo, sav, potpun, sveobuhvatan.

Razvojem elektronike i kibernetike, ta hiljadugodisnja znanja dobijaju potvrdu i u savremenoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih frekvenci. Još je Tesla davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je sve vreme do sada.

U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber naglašava da Anštajnova teorija, primenjena na vibratornu medicinu, ljudska bića vidi kao mrežu kompleksnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija u stvari energija temelj je shvatanja da smo mi u stvari dinamički energetski sistemi. Pošto smo mi deo dinamičkog sistema Univerzuma, koji je u stalnom kretanju i promeni, poenta isceljenja je da budemo u ravnoteži. Na kvantnom nivou mi smo doslovno deo univerzalne energije gde svaki naš deo, bilo fizički, emocionalni, mentalni, duhovni, mereno na nivou elektromagnetizma, vibrira na određenoj frekvenci.

Prema holografskoj koncepciji, svaki delić organizma predstavlja ceo organizam u malom (DNK predstavlja informaciju u celini). Zdravlje je istančana dinamička ravnoteža između našeg fizičkog, eteričkog, astralnog, mentalnog, spiritualnog tela… Zdravlje predstavlja protok vitalne životne energije kroz sva njegova tela, a bolest je njena stagnacija ili blok. Još su stari kineski lekari pre par hiljada godina taj tok životne energije slikovito poredili sa tokom reke, od izvora do ušća. Prema nekim prevodima tu životnu snagu su nazvali “prirodna isceljujuća sila”.

Sastavni deo svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlečenju, a to se dešava neprekidno i bez prestanka na podsvesnom nivou. Ako mu mi na svesnom nivou damo šansu, taj samoizlečujući proces se može i ubrzati! Kako?

Prvi korak su postepene ali obavezne promene loših navika (prekomerna, nepravilna i nekvalitetna ishrana, “zloupotreba” hrane, alkohola, kafe, sećera, nikotina, neaktivnost, fizička, emotivna i mentalna nehigijena). Ni jedna terapija neće imati uspeha ili neće biti dužeg veka ako stalno pravimo ili, još gore, ponavljamo iste greške.
Drugi korak u izlečenju su spoljni stimulansi odnosno prirodne terapije, energetske medicine (akupunktura, aromaterapija, homeopatija, magnetoterapija, hiropraktika, terapije bojama, zvukom, detoksikacija i sl.) ili pak kombinacija svih navednih terapija kroz SCIO (kompjuterski biofeedback –birezonantni antistres sistem).

Akupunktune tačke koje se nalaze na površini naše kože (između fizičkog i eteričkog tela) su u stvari ulazno-izlazna vrata za životnu energiju koja vibrira na raznim frekvencama. Tačke su povezane u energetske kanale (meridijane) koji dalje komuniciraju sa organima i delovima tela kojima pripadaju. Svi organi, koji su energetski i funkcionalno međusobno povezani, takođe svakog delića sekunde šalju i primaju (biofeedback princip) informacije iz centrale, našeg mozga.

Ovaj biološki mehanizam (biofeedback-biorezonaca) radi mimo naše volje, na podsvesnom nivou.

U homeopatiji energetski lekovi (posebno energizirane, potencirane supstance) ulaze u energetsku strukturu čoveka i “traže” energetske nepravilnosti koje su u osnovi uzrok oboljenja. Po homeopatskom principu “slično se sličnim leči", ovi lekovi oponašaju traumu i podsećaju telo da je prepozna i “odlepi”. Drugim rečima, i trauma i lek vibriraju-rezoniraju na istoj frekvenci.

Sve vreme pričamo o energiji. Energija iz hrane, vode i vazduha, nakon niza lančanih reakcija (Krebsov ciklus) se proizvodi u svakoj ćeliji. U telu se većina informacija i prenos impulsa dešavaju na nivou ćelijske membrane (kalijum-natrijum pumpa). Svaka ćelija je mala potrošna baterija koju s vremena na vreme treba dopunjavati i obnavljati. Sve se ovo dešava na podsvesnom nivou po shemi DNK, a na svesnom nivou mi tu energiju dopunjujemo zdravom hranom, čistom vodom i vazduhom, pozitivnim mislima, kretanjem, odmorom, snom i sl.

Svaki oblik energije je merljiv! Pomoću SCIO aparata (sistem za biofeedback biorezonantnu antistres dijagnostiku i terapiju) na posredan način možemo meriti vitalnu energiju. Cilj nije samo merenje energetskog disbalansa, već stimulisanje priodnih procesa samoizlečenja kroz energetsko telo, nakon čega ce fizičko telo odgovoriti na biohemijskom nivou.

QXCI (Quantum Xrroid Conscious Interface) ili njegov poslednji tehnološki razvoj SCIO(Scientific Conscious Interface Operator) je trenutno najkompleksniji biorezonantni biofeedback antistres sistem, napravljen na principima kvantne biofizike a zasniva se na principima holističke medicine. SCIO omogucuje biofeedback dijagnozu-terapiju koja je bez kontraindikacija, neinvazivna, bezbolna, bez hemije, po meri svakog organizma. Sistem je tako genijalno konstruisan da telo u toku terapije, samo na svom podsvesnom nivou bira šta mu najviše ( tj. koja frekvenca!) odgovara u tom trenutku. SCIO vrši balansiranje svih funkcija organizma koji su bili poremećeni unutarnjim ili spoljnim stresogenim faktorima.


Šta je stres? Stres je sve ono sto naše biće dovodi u neprirodni disbalas. Ako dugo traje, remeti naše zdravlje, jer telo troši svoje rezerve i snagu da se na prirodan nacin izbori sa njima. Samo da navedemo par stresora: toksini (zagađena hrana, voda, vazduh, teški metali, hemikalije, deterdženti, kozmetički preparati), mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, gljivice), trauma( fizička, psihička, emotivna), uticaji iz okoline ( vlaga, vetar, suvoća, vrućina, hladnoća, tehnološka i druga zračenja, radijacije, X-zraci), manjak ili višak nutritivnih supstanci (minerali , vitamini, belančevine, masti, enzimi), mentalno emotivni uzrocnici (preterana briga, strah, bes, ljutnja, gnev, pohlepa, ogorcenost, tuga), ali takodje i nedostatak ljubavi, prijateljstva, intelekualne stimulacije, neznanje i nesvesnost postupaka koji utiču na nase telo, zatim nasledni faktori, konstitucija…

Kostruktor SCIO sistema je prof. William Bill Nelson . Nakon studija elektronike, matematike, kvantne medicine, rada na svemirskim navigacionim sistemima (Apollo projekt) te vojne industrije(General Motors), odlučuje da svoju genijalnost posveti razvoju a ne destrukciji. Takođe izučava molekularnu biologiju, razne modalitete tradicionalne medicine, a zahvaljujući prethodnim znanjima iz fizike i elektronike, piše “Promorpheus”. Danas živi i radi u Budimpešti, i dalje usavršava SCIO.

Osnova svega do sada napisanog je da svaki energetski fenomen zauzima prostor u više dimenzija i kao takav je merljiv. SCIO meri 3-dimenzionalne oblike (npr. alergena, bakterija, toksina, hormona, enzima, vitamina, homeopatskih preparata). Prof Nelson je izumeo i aplicirao trivektoralnu analizu (QQC). Sitem je napravljen da meri elektro-fiziološku reaktivnost (EPR) na oko 10000 raznih preparata i supstanci. Sva ta merenja se obavljaju 1/1000sec (Xrroid efekt). Nakon 3-minutnog testiranja reaktivnosti na razne supstance SCIO obrađuje razne elektromagnetske vrednosti u telu (voltaža, amperaža, otpor, indukcija, kapacitet, impedencija), prepoznaje disbalanse i nakon toga ih u toku terapije koriguje.

Ovaj metod dijagnoze i terapije s pravom nazivamo medicinom 21. veka. Ova moderna medicinska tehnologija zasnovana je na principima drevnih holističkih metoda koje na prvom mestu tretiraju celokupnog čoveka, a tek posle se usmere na simptom ili pojedinačnu bolest.

Da bi otpočelo lečenje, skoro svaki pacijent mora da doživi promenu svesti. Svest je takođe energija, a energija je zasnovana na kvantumu. Zato male stvari i male promene u životu i našim navikama, na svesnom nivou, uz podršku neke od energetskih terapija mogu dovesti do velikih promena na podsvesnom, na kojem se i dešava izlečenje.

Gordana Jujić


Korišćen materijal sa: http://www.quantummedicum.com

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!