Home InfoKultura Konkurs za 51. Međunarodni festival poezije „Smederevska pesnička jesen“

Konkurs za 51. Međunarodni festival poezije „Smederevska pesnička jesen“

redakcija

51. MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN raspisuje:

KONKURS za pesničku nagradu Zlatna struna.

Autori na konkurs mogu poslati najviše dve svoje neobjavljene pesme. Pesme moraju biti dostavljene na srpskom jeziku, štampane ćiriličnim pismom. Ukoliko autor stvara na nekom drugom jeziku, uz original mora dostaviti i prevod na srpski jezik. Svaka pesma, i original i prevod, mora biti otkucana i umnožena u četiri primerka. Rukom pisane pesme neće biti uvrštene u selekciju. Pesme se potpisuju isključivo šifrom. Ukoliko autor pesmu potpiše svojim imenom, prezimenom, ili imenom i prezimenom, neće biti uvrštena u selekciju.
Zajedno sa pesmama, u zasebnoj zapečaćenoj koverti, autor je dužan da dostavi razrešenje šifre koje mora da sadrži:
– ime i prezime,
– adresu prebivališta,
– kontakt telefon,
– adresu elektronske pošte (ukoliko je ima),
– stvaralačku biografiju ne dužu od 500 karaktera.
Pesme poslati na adresu:
MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN
ZA KONKURS ZLATNA STRUNA
KARAĐORĐEVA 5-7
PP 118, 11300 SMEDEREVO

Pesme poslati najkasnije do 10. oktobra 2020. godine.
Nagrada Zlatna struna se sastoji od:
– statuete Zlatna struna, rad akademskog vajara Selimira Jovanovića,
– novčanog iznosa,
– objavljivanja nagrađene pesme u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva.

Pesnik koji konkuriše za nagradu je saglasan da njegova pesma, potpisana punim imenom i prezimenom, kao i njegova stvaralačka biografija, budu štampani u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva.
S obzirom na pandemiju koronavirusa, ove godine će biti proglašena samo najbolja pesma. Autor će učestvovati na festivalskoj večeri koja će se održati 29. oktobra 2020. godine, ukoliko uslovi to dozvole, o čemu će biti blagovremeno obavešten. U slučaju da ne pristane ili se ne pojavi bez prihvatljivog razloga, smatraće se da je nagradu odbio i ona mu neće biti uručena.

KONKURS za zavičajnu pesničku nagradu SMEDEREVSKI ORFEJ
Autori sa područja grada Smedereva na konkurs mogu poslati najviše dve neobjavljene pesme. Pesme moraju biti dostavljene na srpskom jeziku, štampane ćiriličnim pismom. Ukoliko autor stvara na nekom drugom jeziku, uz original mora dostaviti i prevod na srpski jezik. Svaka pesma, i original i prevod, mora biti otkucana i umnožena u četiri primerka. Rukom pisane pesme neće biti uvrštene u selekciju. Pesme se potpisuju isključivo šifrom. Ukoliko autor pesmu potpiše svojim imenom, prezimenom, ili imenom i prezimenom, neće biti uvrštena u selekciju.
Zajedno sa pesmama, u zasebnoj zapečaćenoj koverti, autor je dužan da dostavi razrešenje šifre koje mora da sadrži:
– ime i prezime,
– adresu prebivališta,
– kontakt telefon,
– adresu elektronske pošte (ukoliko ima),
– stvaralačku biografiju ne dužu od 500 karaktera.
Pesme poslati na adresu:
MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN
ZA KONKURS SMEDEREVSKI ORFEJ
KARAĐORĐEVA 5-7
PP 118, 11300 SMEDEREVO

Pesme poslati najkasnije do 10. oktobra 2020. godine.
Nagrada Smederevski Orfej se sastoji od:
– plakete Smederevski Orfej, rad akademskog vajara Selimira Jovanovića,
– novčanog iznosa i
– objavljivanja nagrađene pesme u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva.

Pesnik koji konkuriše za nagradu je saglasan da njegova pesma, potpisana punim imenom i prezimenom, kao i njegova stvaralačka biografija, budu štampani u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva.
Prijavljivanjem pesme na konkurs autor pristaje da, ukoliko bude nagrađen, prisustvuje svečanosti uručivanja nagrade koja će se održati 29. oktobra 2020. godine, ukoliko uslovi to dozvole, o čemu će biti blagovremeno obavešten. U slučaju da ne pristane ili se ne pojavi bez prihvatljivog razloga, smatraće se da je nagradu odbio i ona mu neće biti uručena.

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!