Home InfoEkologija Visoke koncentracije teških metala u prašini koja prekriva Radinac

Visoke koncentracije teških metala u prašini koja prekriva Radinac

Redakcija

Pokret Tvrđava u javnost je izašaosa najnovijim podacima urađene analize uzorkovane prašine koja je nusprodukt Železare Smederevo. D
Stručna ekipa akreditovane laboratorije ’’Anahem’’ iz Beograda, je 9. septembra 2021. godine, uzorkovala nataloženu prašinu sa ravnih površina na tri lokacije na stambenim objektima u mestu Radinac na samo par kilometara od centra Smedereva.

Reč je o prašini koja je sakupljena akreditovanim metodama sa simsova prozora, koji su prethodnog dana bili obrisani, dakle, radi se o dvadesetčetvoročasovnoj prašini.

Dobijeni rezultati analize su sledećiČ

 • Uzorkovana prašina je bila crna, masna, lepljiva i puna vidljivih opiljaka koji liče na tzv. šljokice. Prašina je emitovana iz proizvodnje obližnje smederevske železare, koja se od mesta uzorkovanja nalazi na oko 200 metara. Laboratorijske analize su pokazale da se u uzorkovanoj prašini nalaze visoke koncentracije teških metala, i to:
 • Arsena (As)
 • Olova (Pb)
 • Hroma (Cr)
 • Bakra (Cu)
 • Barijuma (Ba)
 • Nikla (Ni)
 • Cinka (Zn)
 • Vanadijuma (V)
 • Kobalta (Co)
 • Kadmijuma (Cd)
 • S obzirom da su količine pomenutih teških metala u koncentracijama koje su karakteristične za sadržaj otpada, a da je nataložena ogromna količina prašine iz ambijentalnog vazduha za prethodna 24 sata delom završila u plućima stanovnika, opasnost po njihovo zdravlje je očigledna i nedvosmislena.

Emitovanje teških metala u životnu okolinu je veoma česta komponenta industrijskih procesa.

Arsen, Kadmijum, Hrom, Nikl i Olovo se uzimaju kao najtoksičniji i najkancerogeniji metali ukoliko se nalaze u ambijentalnom vazduhu. Ovi metali su po svim međunarodnim standardima definisani kao opasni po zdravlje i izrazito kancerogeni ako se unose u telo na bilo koj način. Ovi metali NE SMEJU biti prisutni u vazduhu u ovim koncentracijama, jer zasigurno utiču na zdravlje ljudi, povećan broj obolelih od malignih bolesti, i poslednično, na povećan broj smrtnosti kod građana.

Prikazani rezultati prašine koji govore o prisustvu čak:

 • 6,4 miligrama Arsena
 • 260 miligrama Olova
 • 46 miligrama Hroma
 • 54 miligrama Bakra
 • 2300 miligrama Cinka,
 • 4,1 miligrama Kobalta ( potencijalno radioaktivnog teškog metala)
 • 16 miligrama Nikla
 • 68 miligrama Barijuma
 • 16 miligrama Vanadijuma

Laboratorijski rezultati nedvosmisleno pokazuju da je kvalitet vazduha u toj zoni katastrofalno loš i opasan za zdravlje ljudi.

Stalna izloženost visokim koncentracijama samo jednog od toksičnih teških metala prema zvaničnim medicinskim normativima ozbiljno ugrožava zdravlje, a ovako širok spektar se može podvesti pod nedopustivo trovanje stanovnika svih uzrasta, posebno dece i osetljivih kategorija- eksplicitno naglašavaju iz Pokreta Tvrđava.

Ako se uzme Arsen kao primer, koji je verovatno najopasniji od svih prisutnih teških metala čije je prisustvo utvrđeno, njegova apsorpcija se odvija preko respiratornog trakta i kože. U respiratornom traktu se deponuje do 40% inhalirane količine Arsena. Arsen se transportuje krvlju najvećim delom vezan za hemoglobin eritrocita. Početna akumulacija je najveća u jetri, bubrezima i plućima, a dugotrajna depozicija najveća je u koži, kosi, noktima, epitelu, zubima, skeletu. Naučne studije su utvrdile direktnu vezu između izloženosti arsenu i raka kože. – dodaju iz Tvrđave.

 

U odnosu na njihov sadržaj  i koncentracije u drugim  naseljenim mestima, gde se vrše merenja teških metala u suspendovanim česticama,  ovde se najverovatnije radi o desetinama puta većoj količini zabranjenih elemenata i jedinjenja koja završavaju u plućima stanovnika, ne samo okolnih sela (u odnosu na železaru), već i Smedereva, pa i dalje. Ne treba prenebregnuti činjenicu da je ova ista toksična prašina deponovana na površini zemlje, da je sa padavina prodrla do korena biljaka koje se koriste u ishrani, i da se ponovo u lancu ishrane vratila i u digestivni trakt ljudi. Ova indikativna analiza akreditovane laboratorije je više nego dovoljan razlog za hitnu reakciju nadležnih, koja je do sada izostala – naglašava Nikola Krstić.

Pokret Tvrđava na ovoj konferenciji prikazao je statistiku obolevanja od kancera kod stanovnika Smedereva prikazanu po godinama. Cifre dobijene iz Doma zdravlja, dramatično upozoravaju na činjenicu o povećanju broja obolelih od kancera.

U 2011. godini Smederevo imalo 1738 aktivnih slučajeva maligniteta, a nakon konstantnog rasta broja obolelih, 2019. se došlo do broja od 6866 slučajeva.

 

ANALIZA OTPADNE ŠLJAKE:

 Što se tiče laboratorijske analize otpadne šljake, koja je lex specijalisom iz 2016. godine, a bez stručnog opravdanja,  definisana kao neopasan otpad na koji se ne odnosi Zakono upravljanju otpadom, evidentno je da se slični sastojci kao u prašini nalaze i u šljaci, u drugačijim odnosima.

Iako je ona u čvrstom agregatnom stanju i ne može biti veliki uzrok čestičnog zagađenja vazduha (osim prilikom transporta što ne trenba zanemariti, jer kamioni nemaju cerade), njen toksični sastav zahteva ozbiljnu stučnu analizu opravdanosti, odnosno neškodljivosti upotrebe u druge svrhe ( podloga za puteve, npr.). To što se nezakonito skladištenje pomenute šljake na ad hoc odabranoj lokaciji, kako bi se izmestila iz kruga železare, ugrožavajući zemljište i površinske i podzemne vode ispiranjem toksičnih sadržaja padavinama – rešava „sklanjanjem“ od očiju javnosti ( šljaka se uveliko koristi za nasipanje atarskih puteva u Smederevu), je još jedan dokaz nemara i neodgovornosti institucija prema građanima. S obzirom da sadržaj toksičnih elemenata i jedinjenja zavisi od korišćene rude u tehnološkom procesu u železari, koja je često različitog porekla, neophodno je sličnim laboratorijskim analizama proveravati slojeve šljake koje se odnose sa deponije za dalje korišćenje. Naravno, uz već rečeni preduslov, da nezavisna stručna komisija treba da odobri prenamenu. Do tada, potrebno je prestati sa praksom nasipanja atarskih puteva šljakom, dok se ne uradi ozbiljna analiza uticaja na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog sveta. – zaključuju iz Pokreta Tvrđava.

 

foto: SDCafe.rs

 

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!