Home InfoServisne informacije Raspisan konkurs za upis dece u predškolska ustanovu “Naša radost“

Raspisan konkurs za upis dece u predškolska ustanovu “Naša radost“

Redakcija

Prijava za upis podnosi se elektronski na portalu Euprava putem usluge Evrtić.

Prijavu možete podneti samostalno isključivo preko portala Euprave ukoliko već imate kreiran nalog a u suprotnom neophodna je prethodna registracija.

Elektronska prijava za upis u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova vaspitne grupe: jaslice, vrtić i Pripremni predškolski program u celodnevnom trajanju ( deca rođena od 1.3.2015. do 28.2.2016. godine) vršiće se od 01.04.2021 – 23.4.2021. godine.

NAPOMENA: Neophodno je da se na konkurs jave i roditelji/drugi zakonski zastupnici koji su u toku godine popunjavali obrazac za listu čekanja.

Elektronska prijava za upis radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u objektima u gradu i u objektu MZ Osipaonica u trajanju od četiri sata za radnu 2021/2022. godinu, vršiće se u prvom upisnom roku od 1.4.2021-23.4.2021. godine, i u drugom upisnom roku od 9.8.2021-20.8.2021. godine, elektronskim putem.

 

Roditelji/drugi zakonski zastupnici dece mogu lično od 19.4.2021 – 23.4.2021. godine, u sedištu Ustanove ul. Vojvode Mišića br. 4 ,Smederevo, popuniti prijavu u periodu od 9-14 časova.

Upis radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata u seoskim mesnim zajednicama vršiće se u periodu od 10.5.2021 – 21.5.2021. godine, neposrednim popunjavanjem prijave kod vaspitača u prostorijama škole/MZ.

Zahtev za premeštaj dece iz jednog objekta u drugi, dostaviti skenirano putem mejla [email protected] u periodu od 1.4.2021 – 23.4.2021. godine, preuzimanjem i popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu ustanove www.nasaradostsmederevo.

Takođe, dodatnu relevantnu dokumentaciju za samohrane roditelje, decu sa smetnjama u razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i dr.,kao i za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije ,a kojom se dokazuje navedeni status neophodno je skenirati ili fotografisati i poslati na mejl [email protected] .

Odluku o prijemu dece donosi Konkursna komisija koju imenuje direktor Ustanove. Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i na sajtu Ustanove dana 17.05.2021. godine.

Ako roditelj, staratelj ili hranitelj deteta nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor Komisiji za upis najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.Komisija za upis je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema prigovora.

Prijave i dokumentacija dostavljena pre 1.4.2021. godine, kao i nakon konkursnog roka 23.4.2021. godine, neće se uzeti u razmatranje.

Od 26.05.2021 – 11.06.2021. godine, budući korisnici usluga će sklapati Ugovor o korišćenju usluga Predškolske ustanove “Naša radost“ Smederevo prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut.

Komisija će raditi u skladu sa članom 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 -dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), sa Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Službeni glasnik RS“ broj 44/2011) i Pravilnikom o uslovima za prijem, upis i ispis dece u Predškolsku ustanovu “Naša radost“ Smederevo.

– Upis dece radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata, za radnu 2021/2022. godinu

– DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ELEKTRONSKU PRIJAVU ZA UPIS DECE NA CELODNEVNI BORAVAK – ZA RADNU 2021/2022. godinu

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!