Home InfoServisne informacije Konkurs za upis mališana u Predškolsku ustanovu „Naša radost“

Konkurs za upis mališana u Predškolsku ustanovu „Naša radost“

by Redakcija

U radnoj 2022/2023. godini Predškolska ustanova “Naša radost“ Smederevo raspisuje konkurs za upis dece.

Prijava za upis podnosi se elektronski na portalu Euprava putem usluge Evrtić.

Prijavu možete podneti samostalno isključivo preko portala Euprave ukoliko već imate kreiran nalog a u suprotnom neophodna je prethodna registracija.

Elektronska prijava za upis za celodnevni boravak u trajanju od 11 časova vaspitne grupe: jaslice, vrtić i Pripremni predškolski program u celodnevnom trajanju ( deca rođena od 1.3.2016. do 28.2.2017. godine) vršiće se od 01.04.2022 – 21.04.2022. godine.

Elektronska prijava za upis radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u objektima u gradu i u objektu MZ Osipaonica u trajanju od četiri sata za radnu 2022/2023. godinu, vršiće se u prvom upisnom roku od 01.4.2022-21.04.2022. godine, i u drugom upisnom roku od 15.8.2022-26.8.2022. godine, elektronskim putem.

Izuzetno, roditelji/drugi zakonski zastupnici dece mogu lično od 18.4.2022 – 21.4.2022. godine, u sedištu Ustanove ul. Vojvode Mišića br. 4 ,Smederevo, popuniti prijavu u periodu od 9-14 časova.

Upis radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata u seoskim mesnim zajednicama vršiće se u periodu od 09.5.2022 – 20.5.2022. godine, neposrednim popunjavanjem prijave kod vaspitača u prostorijama škole.

Zahtev za premeštaj dece iz jednog objekta u drugi, dostaviti skenirano putem mejla upisvrticsd@gmail.com u periodu od 1.4.2022 – 21.4.2022. godine, preuzimanjem i popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu ustanove https://nasaradost.org.rs/

Takođe, dodatnu relevantnu dokumentaciju za samohrane roditelje, decu sa smetnjama u razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite,kao i za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije ,a kojom se dokazuje navedeni status neophodno je skenirati ili fotografisati i poslati na mejl upisvrticsd@gmail.com .

Odluku o prijemu dece donosi Konkursna komisija koju imenuje direktor Ustanove. Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i na sajtu Ustanove dana 17.05.2022. godine.

Ako roditelj, staratelj ili hranitelj deteta nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor Komisiji za upis najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.Komisija za upis je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema prigovora.

Prijave i dokumentacija dostavljena pre 1.4.2022. godine, kao i nakon konkursnog roka 21.4.2022. godine, neće se uzeti u razmatranje.

Od 30.05.2022 – 15.06.2022. godine, budući korisnici usluga će sklapati Ugovor o korišćenju usluga Predškolske ustanove “Naša radost“ Smederevo prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut.

Komisija će raditi u skladu sa članom 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 -dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), sa Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Službeni glasnik RS“ broj 44/2011) i Pravilnikom o uslovima za prijem, upis i ispis dece u Predškolsku ustanovu “Naša radost“ Smederevo.

Upis dece radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata, za radnu 2022/2023. godinu
– DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ELEKTRONSKU PRIJAVU ZA UPIS DECE NA CELODNEVNI BORAVAK – ZA RADNU 2022/2023. godinu

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!