Home Info Humanistički diskurs

Humanistički diskurs

by redakcija

U Galeriji savremene umetnosti Smederevo u toku je izložbu slika i pastela akademika Ljubice Cuce Sokić, koja je organizovana u saradnji sa Galerijom Rima iz Kragujevaca i njenim vlasnikom Aleksandrom Milojevićem. Kao slikarka izuzetne stvaralačke energije i osobene kreativnosti Ljubica Sokić zauzima posebno mesto u razvoju srpske moderne umetnosti. Po odlikama svojih ranih radova pripada krugu intimista predratne generacije pariskog slikarskog senzibiliteta, ali takođe spada u one umetnike koji se potpuno individualno pozicioniraju u okvire posleratnog umerenog modernizma.

Njeno delovanje obuhvataju uglavnom kontemplativne predstave uspešno materijalizovane kroz utišanu emociju samog stvaraoca, a sve radove povezuje sasvim posvećen humanistički diskurs.

Galerija savremene umetnosti Smederevo na izložbi Ljubice Cuce Sokić predstavlja pažljivo selektovana dela iz svih faza njenog obimnog umetničkog opusa. Izložba započinje intimističkim slikama pariskog perioda i najznačajnijim radovima kao što su Bulevar Edgar Kine, 1939, Pariski atelje, 1939 i do sada ne publikovana Pijaca u Beogradu, 1937, realizuje se preko mrtvih priroda iz ratnog perioda kada se umetnica okreće motivima iz svog neposrednog okruženja i posvećuje zadovoljstvu samog stvaralačkog čina do predela iz vremena socijalističkog realizma kada Ljubica Sokić pokazuje izvestan otklon prema „političkoj“ funkciji slike. Radovi iz druge polovine pedesetih godina prezentuju umetničin potpuno nov pristup u istraživanju slike. Vizuelne predstave sveta ona tada prevodi u sistem čisto apstraktnog jezika kubističkog slikarstva. Izložba se završava radovima najplodnijeg stvaralačkog perioda, koji počinje krajem sedme decenije, kada se umetnica oslobađa realnog opisivanja stvari, a istovremeno zadržava njihov asocijativni karakter. Može se reći da sa ovom umetničkom fazom Ljubica Cuca Sokić ostvaruje i zaokružuje svoj dosledan autorski koncept izgrađen na principima poštovanja odluke da autonomija umetničkog dela, jednom osvojena likovnim sredstvima koja uspevaju da realističko slikarstvo „svedu na bitno“, ostaje konačna i nepromenljiva, iznad škola, pojava i grupa.

Izvor: Danas

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!