Home Info Moguća vanredna situacija zbog poplava

Moguća vanredna situacija zbog poplava

redakcija

Gradski štab za vanredne situacije na današnjoj sednici razmatrao je aktuelnu situaciju i konstatovao da se na području grada Smedereva primenjuje operativni plan za odbranu od poplava vode II reda za 2013. godinu, koji je Skupština grada Smedereva donela 9. aprila 2013. godine.

Imajući u vidu da u Smederevu redovna odbrana od poplave se uspostavlja kada Dunav dostigne kotu od 6 metara, a vanredna kada dostigne 7 metara, to Štab smatra da sa sadašnjih 5,5 metara, pod uslovom da ne dođe do nepredviđenih velikih padavina, vodostaj ne bi prešao ove kote.

Međutim, kako se u najnižim delovima našeg grada pored Dunava nalaze ribarska naselja i to na Orešcu i kod „Milana Blagojevića“ tzv. „Metalor“, gde naši sugrađani imaju dosta iskustva sa vodostajem Dunava, to će Komunalna inspekcija i Komunalna policija obići ove lokacije i sačiniti spiskove objekata i stanovništva sa podacima o tome ko bi, u slučaju dolaska velikog talasa, pristao da bude evakuisan sa ovog područja.

Štab za vanredne situacije grada Smedereva naložio je svim javnim komunalnim preduzećima da preduzmu mere iz svoje nadležnosti na čišćenju atmosferske kanalizacije, uklanjanju kesa kao opasnosti za odvode kako ne bi došlo do njihovog zagušenja.

Takođe je izdat nalog inspekcijskim službama Gradske uprave da zabrane istovarivanje peska i šljunka na javnim površinama, kako bi se u slučaju velikih padavina onemogućilo njihovo bujično spuštanje u kanalizaciju i zapušenje odvoda.

Rok za uklanjanje ovog materijala je hitan i iznosi 24 sata.

Kako DVP Smederevo i Javno vodoprivredno preduzeće SRBIJAVODE Vodoprivredni centar SAVA – DUNAV, RJ Smederevo i redovno prate stanje vodostaja na Dunavu, to će građani redovno biti obaveštavani da li postoji opasnost od poplava.

Gradski štab za vanredne situacije će održavati redovne sednice dok traje opasnost od ove nepogode i ujedno poziva građane da u slučaju novih informacija i sami dostave podatke o eventualnim promenama Centru za obaveštavanje na telefon 621 – 067, 24 sata dnevno.

Izvor: SDCafe

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!