Home Info Ko to tamo mulja u proizvodnji gvožđa?!

Ko to tamo mulja u proizvodnji gvožđa?!

by redakcija

Saopštenje za javnost "Nezavisnog sindikata metalaca". Saopštenej prenosimo u potpunosti.

NIJE ŽELEZARA, SAMO VISOKA PEĆ A  “NEZAVISNI SINDIKAT METALACA” – REMONTNI ŠTAB

“Nezavisni sindikat metalaca” kao član “Komisije za prijem radnika” oseća se izigranim i prevarenim u dosadašnjem prijemu novih radnika – pogon Proizvodnje gvožđa. Ne kajemo se što smo ušli u ovaj ozbiljan posao. Da nismo imali mogućnost učešća u Komisiji, ne bismo imali potvrdu na žalbe velikog broja zaposlenih, da je prijem novih radnika od pojedinih menadžera i sindikalca pretvoren u “farsu”, “javašluk”, “pašaluk”, “privatnu prćiju”… Da nismo članovi Komisije ne bismo se uverili u prigovore naših koleginica i kolega “kako menadžeri u velikom procentu zapošljavaju samo decu iz svojih celina, rođake iz svog kraja, komšije, kumove, prijatelje svojih prijatelja…”.

“Nezavisni sindikat metalaca” je bio inicijator učešća reprezentativnih sindikata u Komisiji za prijem novih radnika što je upravljački menadžment HPK Inženjeringa i prihvatio. Jasno smo definisali pravila da kod pokazanih istih rezultata kandidata za prijem u Železaru, prioritet u odabiru kandidata imaju deca radnika Železare. To znači da pravo na posao u celini, sektoru, pogonu u kojoj se vrši prijem, ne smeju da imaju samo deca čiji roditelji rade u toj celini. Nažalost, u pogonu Proizvodnje gvožđa menadžeri su odustali od ugovorenih pravila sa menadžmentom HPK Inženjering, i u najvećem procentu odabrali decu svojih radnika. 

Nas u “Nezavisnom sindikatu metalaca” niko nije konsultovao, tražio naše mišljenje i informisao koga su to direktor i njegov zamenik primili. “Nezavisni sindikat metalaca” zahteva sprovođenje istrage po kojim pravilima, merilima, aršinima su dvojica rukovodioca Proizvodnje gvožđa izvršili odabir. Insistiramo da se proveri da li kod ovog prijema postoje elementi koruptivnog ponašanja pojedinih menadžera i sindikata. Ukoliko se dođe do takvih saznanja – primeniti Zakon o borbi protiv korupcije Republike Srbije. “Nezavisni sindikat metalaca” neće dozvoliti da se pojedinci “igraju ljudskim sudbinama” i životoma pod maskom “dobročinitelja”.

“Nezavisni sindikat metalaca” je ubeđen da Železara Smederevo ne može biti profitabilna samo na rodbinskim osnovama, radnim mestima sa lopatama, krampovima, poslušnim i nestručnim, nekvalifiko–vanim kadrom… mladi školovani tehničari, inženjeri, dizaličari, bravari, varioci… to je “kapital” u koji Železara Smederevo mora da ulaže da bismo došli u poziciju profitabilnosti. 

“Nezavisni sindikat metalaca” se uvek od svog osnivanja zalagao za jasne prioritete u fabrici a to su: Železara na prvom mestu, zaposleni na drugom mestu, sindikati na trećem mestu. Trenutno po broju inženjera Železara je na najnižoj tački u poslednjih sto godina. U vreme Ju es Stila ukinut je Instutut za metalurgiju čime su inženjeri izbačeni iz fabrike na perfidan način. Za razliku od svetske i evropske ekonomije gde se inženjeri, naučnici, specijalisti… postavljaju na menadžerska mesta, u Železari Smederevo su postavljani zaposleni sa srednjom školom. Upravo ovi zaposleni sa srednjom školom koji su postavljeni na menadžerske pozicije,  najveći su kočničari da se u Železaru zaposli što više mladih perspektivnih inženjera. Plaše se gubitku rukovodeće pozicije.

KRITERIJUM: KAKO MENADŽER KAŽE !

Ako se pažljivo analizira prijem novih radnika u Proizvodnji gvožđa primetiće se nelogičnost. Na odgovornija radna mesta novozaposlenih u većini slučajeva odabrani su kandidati sa nižim stepenom stručne spreme, internim kvalifikacijama, potvrdama o “radnom iskustvu” i uverenjima radničkih univerziteta.  Pa valjda je logično da veći stepen obrazovanja podrazumeva veće znanje, a samim tim i veća odgovornost u ostvarenju proizvodnih ciljeva.
Za proces topljenja rude železa na Visokoj peći odgovornost u uspešnosti obavljenog posla imaju svi zaposleni ali ta odgovornost nije podjednake težine.

O ŽENAMA I ROMSKOJ MANJINI,  KAO U SREDNJEM VEKU…

Pojedini menadžeri vrlo često ne poštuju “rodnu ravnopravnost”. Znamo da je vrlo malo žena sa različitim zanimanjima od dizaličarki do inženjerki pozvano na intervjue u Železari Smederevo. Takođe i pripadnika nacionalnih manjima je pozvano vrlo malo (mislimo na romsku populaciju koja je u Smederevu zastupljena u velikom broju). 

Na intervjuima robuje se predrasudama. Koleginice se upozoravaju da radna mesta u pogonu Proizvodnje gvožđa “nisu za žene” i na taj način im se na startu odabira oduzima pravo na fer i korektan odnos i pravo na prijem u skladu sa kvalifikacijama koje koleginice poseduju. Postavlja se opravdano pitanje “ko je taj menadžer – menadžeri da uskrati koleginicama pravo koje ispunjavaju uslove konkursa da rade u Železari”?
 
Žene imaju ustavom i zakonom zagarantovano pravo na izbor posla i pod kojim uslovima rada žele da ostvaruju zaradu. Ne znaju ove naše “kursadžije” od menadžera iz Proizvodnje gvožđa da naše koleginice, žene, putuju u svemir, rade u rudnicima, čeličanama, vojsci, policiji, carini i ko zna sve kojim poslovima koji su sigurno sa surovijim uslovima rada nego što su uslovi rada u Proizvodnji gvožđa u Železari Smederevo. Zapalo ih da budu menadžeri pa misle da sve znaju. Zamislite bezobrazluka i diskriminacije od strane “menadžera” a u pitanju je jedan mlad kolega romske nacionalnosti koji je pokazao odlično znanje i veštine na intervju, čiji otac radi u Proizvodnji gvožđa.
G–din menadžer je pitao svoje saradnike ko želi da primi tog mladog momka u svoju celinu, brigade, smenu. Svi njegovi saradnici su rekli da ga ne žele iako dečka možda i očima nisu videli. Ovu informaciju da proveri istražni tim Železare Smederevo. Strašno! Da li će ovi menadžeri da nas odvedu u boljitak?

KURSADŽIJE ILI INŽENJERI?

Bilo je i pokušaja potcenjivanja “Nezavisnog sindikata metalaca” u Komisijama za prijem radnika u Proizvodnji gvožđa.  Prilikom intervjua za rudarske inženjere jednoj od kandidatkinja član Komisije “Nezavisnog sindikata metalaca” postavio je koleginici (čiji je prosek preko 9) pitanje: “Da li može da nabroji nekoliko vrsta rude železa”. Kandidatkinja nije znala odgovor. Prisutan menadžer je prokomentarisao pitanje predstavnika “Nezavisnog sindikata metalaca” u Komisiji kao “trik pitanje sindikata”, i da bi i on kao menadžer “teško” odgovorio na ovo pitanje, odnosno morao bi dobro da se zamisli… Pitanje je bilo sasvim na mestu, a menadžer bi stvarno trebao da se zamisli ako rudarski inženjer sa prosekom preko 9 ne zna odgovor na ovo pitanje, a i on kao što je rekao “bi teško odgovorio”. “Nezavisni sindikat metalaca” otvoreno pita: kakvi su to naši menadžeri, pa čak i oni koji su inženjeri, ako ne znaju odgovor na pitanja koja se postavljaju u osnovnoj školi. Koga mi to treba da primamo –  “kursadžije” ili inženjere. 

“Nezavisni sindikat metalaca” je sve ove primedbe izneo na sastanku održanom 02. septembra 2015. godine kod Generalnog direktora i Izvršnog direktora za proizvodnju Železare Smederevo. Zaključujemo da ih to ne dotiče, isto kao i prvog čoveka kompanije g–dina Kamaraša jer nas do danas niko nije ni pokušao da kontaktira i mi na ovaj način želimo da informišemo zaposlene u Železari Smederevo i širu javnost o brojnim i ozbiljnim primedbama na rad Komisije za prijem radnika u Železari Smederevo – Pogon Proizvodnja gvožđa.

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!