Home Info Internet je osnovno ljudsko pravo

Internet je osnovno ljudsko pravo

redakcija

Otvoreno društvo za kakvo se zalaže Piratska partija Srbije ne poznaje cenzurisanje slobode javnog izražavanja, limitiranje prava na informisanje i mišljenje, i u skladu sa tim podržavamo Izveštaj ujedinjenih nacija. Zahtevamo od država da postupaju ispravno i odgovorno, kako bi se prestalo sa praksom selektivnog tretiranja sloboda, pravde, prava na mišljenje i izražavanje, ili samovoljnog ugnjetavanja građana od strane vlada, ali i drugih moćnih grupa ili pojedinaca. Ovakve primere flagrantnog kršenja sloboda videli smo u Egiptu i Siriji, postoje i u Kini, a nažalost, i u gotovo svim državama sveta gde vlade daju sebi za pravo da se koriste mehanizmima samovoljnog cenzurisanja Interneta. Poštovanje i očuvanje ljudskih prava, sloboda i jednakosti su obaveza i odgovornost svih država i pojedinaca i ne smemo dozvoliti da se vekovna teška i ozbiljna borba za ljudska prava i za slobode diskredituje u 21. veku, na vrhuncu ljudske civilizacije. Samo ovako odgovornom politikom odgovorno i humanije društvo kakvom težimo jeste moguće. Internet jeste danas najmoćniji instrument za povećevanje transparentnosti u vođenju politike, u pristupu informacijama, ali i za olakšavanje aktivnog učešća građana u izgradnji otvorenog društva.

Ovakva intervencija Ujedinjenih nacija je naročito značajna danas, u trenutku kada je sasvim izvesno da je tiho započeo novi rat na Internetu, elektronski rat, čime se ozbiljno dovode u pitanje civilizacijske tekovine izjednačavanjem prava na slobodno informisanje građana o političkim pitanjima sa terorističkim aktom. Piratska partija Srbije se zalaže za očuvanje Interneta, za slobode i jednakosti i podržava sprečavanje i kažnjavanje kriminalnih aktivnosti na Internetu. Zato pozivamo sve državne administracije da ozbiljno razmotre politiku Interneta, kao i da revidiraju prava na intelektualnu svojinu i patenetni sistem, kao i da se odgovorno ophode prema kreiranju zakona protiv kriminalnih aktivnosti. Ne smemo dozvoliti da se aktivnosti na Internetu izjednače sa terorističkim napadima. Time se zapravo samo demonstrira slabost država i nespremnost da se sistematski reše problemi za očuvanje Interneta, a samim tim i društva i pojedinaca. Brutalnim se pokazala spremnost država da koriste represivne mere protiv svojih građana kojima bi pravo na slobodno informisanje i na slobodno iznošenje stavova trebalo da bude zagarantovano i ne sme biti dovedeno u pitanje.

Piratska partija Srbije se zalaže za slobodan Internet jer time je ne samo omogućeno i osigurano poštovanje i uvažavanje ljudskih prava, već je zagarantovan i napredak društva, a samim tim i građana. Pitanje poštovanja ljudskih prava ne sme biti kompromis, to mora biti obaveza svih nas, a pre svega državnih administracija. Države moraju svojim građanima da obezbede neometan pristup sadržajima, kao i fizičkim i tehničkim infrastrukturama koje su potrebne za korišćenje Interneta. Mora se prekinuti sa praksom cenzurisanja sadržaja koja se ogleda u filtriranjima i blokiranjima, ali i neadekvatnim zaštitama prava na privatnost i zaštitu podataka. U skladu sa tim, stav Piratske partija Srbije je: SLOBODNE INFORMACIJE, SLOBODNO DRUŠTVO!

Aleksandar Blagojević

Izvor: SDCafe

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!