Home Info Dodela paketa pomoći u hrani

Dodela paketa pomoći u hrani

by redakcija

a najugroženije samce, porodice i domaćinstva koja imaju status izbeglica, bivših izbeglica i interno  raseljenih lica  sa boravištem i prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva, Komisija za dodelu paketa pomoći u hrani objavila je 23. avgusta 2012. godine javni poziv za prijavu potreba za humanitarnim paketima u hrani.

Pravo na pomoć imaju samci, porodice i domaćinstva koji su izbeglice u statusu, ili su imali status izbeglice, čije je svojstvo prestalo dobijanjem ržavljanstva Republike  Srbije i ovdašnje lične karte kao i interno raseljena lica.
    
Uslov je, takođe,  da imaju prihode – za samce u iznosu do 6.500 dinara, odnosno 16.000 dinara za petočlanu porodicu.

Pravo na pomoć između ostalih, ostvaruju i višečlane porodice sa troje i više dece na redovnom školovanju, porodice invalidnih ili starih lica (za  žene preko 60 i muškarce preko 65 godina).

U zavisnosti od izbegličkog statusa, potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Prijavni obrazac, kao i detaljna obaveštenja mogu se dobiti u Službi Povereništva za izbeglice Gradske uprave Smederevo, koje se nalazi na Trgu Republike br.12, svakog radnog dana.

Pravo na pomoć nemaju korisnici Kolektivnog centra, korisnici narodne kuhinje, kao ni korisnici koji ovu pomoć ostvaruju od drugih pravnih lica.

Popunjen prijavni obrazac sa prilozima i potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predaje se na šalteru Gradske uprave Smederevo, ul. Omladinska br.1, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
 

Izvor: Grad Smederevo

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!