Home Info Svetskog dana prevremeno rodjene dece

Svetskog dana prevremeno rodjene dece

by redakcija

Jedna od deset beba rodi se pre vremena, širom sveta. 
U svetu se, svake godine, pre vremena rodi 15 miliona beba. U Srbiji, više od 4000, ili 11 beba svakoga dana. 

Prevremeno rođenjeje je vodeći uzrok smrtnosti dece mladje od 1 godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti dece mladje od 5 godina. Svake godine, zbog prevremenog rođenja, u svetu umre milion beba.  
Prevremeno rođenom se smatra svaka beba rođena pre punih 37 nedelja gestacije. Prevremeno rođene bebe obično imaju manje od 2500 grama na rođenju. Bebama sa vrlo niskom težinom na rođenju smatraju se bebe rođene sa manje od 1500 grama i obično su rođene pre 32. gestacijske nedelje. U bebe sa ekstremno niskom težinom ubrajaju se bebe koje su na rođenju bile lakše od 1000 grama.

Da bi preživele, prevremeno rođenim bebama neophodna je podrška brojnih aparata i visoko obrazovanih, iskusnih i obučenih medicinskih stručnjaka. Nakon rođenja, prevremeno rođene bebe se mogu suočiti sa čitavim nizom komplikacija uzrokovanih njihovom nezrelošću: otvoreni arterijski duktus koji može može uzrokovati probleme sa srcem, nizak krvni pritisak, krvarenje u mozgu, retinopatija povezana sa prematuritetom, brojne infekcije, respiratorni distres sindrom, bronhopulmonarna displazija, nekrotizujući enterokolitis, zastoji u disanju, hidronefroza, umbilikalna i ingvinalna hernija, hipotonija i hipertonija… 

U zavisnosti od gestacijske nedelje u kojoj su rođena, procenat prevremeno rođene dece sa kasnijim dugoročnim zdravstvenim teškoćama kreće se od 30 do čak 60%.
Najčešći problemi povezani sa prevremenim rođenjem su: kašnjenje u razvoju, retinopatija povezana sa prevremenim rođenjem, problemi u socijalizaciji, organska oboljenja (sistema za varenje, srca, pluća, oštećenja sluha ili vida), mentalna retardacija, teškoće u učenju ili poremećaj pažnje, cerebralna paraliza. 

Neposredno nakon rođenja, prevremeno rođena beba biva odvojena od majke, zbog neophodnosti posebnog lečenja i nege, koje je veoma komplikovano i najčešće zahteva intenzivnu negu. U tim okolnostima, roditelji prevremeno rođene dece izloženi su ogromnom stresu, osećaju nemoć, krivicu, anksioznost, strah. 

Pored pomoći stručnjaka, dragocena im je i podrška drugih roditelja sa istim ili sličnim iskustvom. Iz tog razloga, osnovano je Udruženje roditelja prevremeno rodjene dece Srbije ,,Mali Div,, koje pruža podršku roditeljima prevremeno rođene dece, tokom njihovog, često i višemesečnog, boravka u bolnici i mesecima i godinama nakon otpusta iz bolnice. Članovi Udruženja su volonteri, a projekti se finansiraju zahvaljujući donacijama i usmereni su na poboljšanje kvaliteta lečenja i nege prevremeno rođene dece i jačanje roditeljske uloge i prisustva u ovom teškom procesu. Svi projekti se realizuju uz konsultacije sa medicinskim stručnjacima, zahvaljujući kojima su oblikovani tako da konstruktivno i kvalitetno doprinesu zajedničkim naporima lekara i roditelja za što bolji ishod lečenja prevremeno rođenih beba. Udruženje ,,Mali Div,, saradjuje sa drugim nacionalnim udruženjima širom Evrope i sveta, uz podršku Evropske fondacije za brigu o novorodjenčadi (EFCNI). 

I ove godine, Udruženje ,,Mali Div" se pridružuje aktivnostima za obeležavanje 17. novembra, Svetskog dana prevremeno rođene dece, koje se organizuju širom sveta, u cilju podizanja svesti u javnosti o problemu prevremenog rodjenja.

Zahvaljujemo se svim medijima koji su zainteresovani da doprinesu ovom cilju, objavljivanjem činjenica o prevremeno rođenim bebama – malim divovima!

 

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!