Home InfoDruštvo Rekonstruisana Gimnazija biće spremna za drugo polugodište

Rekonstruisana Gimnazija biće spremna za drugo polugodište

redakcija

Velika rekonstrukcija Gimnazije u Smederevu lagano se privodi kraju. Gimnazija Smederevo koja je bila u veomalošem stanju, po planovima vratiće svoje učenike od drugog polugodišta u svoje školske .

U skladu sa Programom o izmenama i dopunama Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, Kancelarija iz budžeta Republike Srbije finansira sanaciju i rekonstrukciju Gimnazije Smederevo prvenstveno kroz oblast poboljšanja energetske efikasnosti radi smanjenja toplotnih gubitaka objekta.

"Važno je znati da je objekat škole pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo i uživa status Spomenika kulture. To podrazumeva da se, prema uslovima Zavoda, svi arhitektonski elementi, oblikovanje, konstruktivni sistem i slično, moraju izraditi po uzoru na originalne pozicije. Mere zaštite Zavoda odnose se na prednju i bočnu fasadu škole (ka Ulici slobode i ka ulici Miloša Velikog), kao i na svečanu salu škole." – rekla je za SDCafe Nina Janjanin iz JP "Urbanizam Smederevo.

"Prvenstveni plan je bio da se radovi završe do 1.septembra ali je taj rok produžen za 25. decembar 2019. godine. "Obzirom da se radi o rekonstrukciji objekta pod zaštitom, koji je građen u tri faze (bočni deo škole, orijentisan ka ulici Save Nemanjića- 1871., deo škole orijentisan ka Ulici slobode- 1933/34., a aneksi škole i fiskulturna sala- 1971.) i samim tim podrazumevao različita graditeljska nasleđa- svi neophodni radovi, naročito na fasadi, nisu mogli biti sagledani sa kote terena. Stepen oštećenja fasade, kao i samih zidnih površina u višim delovima prostorija, sagledan je tek nakon montiranja skela, čime se obim neophodnih radova znatno proširio." – objašnejno nam je od strane nadzornog organa.

U odnosu na osnovni ugovor, rok je produžen za 45 kalendarskih dana, očekuje se da đaci krenu u renoviranu školu u drugom polugodištu, dok se završe sve neophodne procedure nakon završetka radova, koji su planirani krajem decembra 2019.godine. 

Spisak urađenih radova na zgradi Gimnaziji je poprilično dug i obuhvata sledeće stvari: 

– Sanacija krovišta koja podrazumeva ugradnju neophodnih termoizolacionih slojeva (ploča od kamene mineralne vune d=20cm), zvučne izolacije i protivpožarnu zaštitu tavanskog prostora, kako bi se enrgetska klasa podigla za jedan razred više i kako bi objekat na taj način dobio Energetski pasoš. Zamenjene su sve krovne obloge, uz dodatno ojačanje drvene podkonstrukcije, ugradnju hidroizolacije i svih limarskih elemenata. Ugrađen je i novi svetlarnik iznad centralnog stepeništa.

Ulazni hol pre rekonstrukcije

Ulazno hol nakon rekonstrukcije

– Sanacija unutrašnjih površina svih zidova i plafona (od podruma do tavanskih prostorija), uz neophodna obijanja, guljenja postojećih boja, krpljenja, malterisanja, konstruktivnih sanacija, zaštite zidova i podova u podrumu za sprečavanje prodora kapilarne vlage, ponovnih gletovanja i bojenja.

– Izvršena je kompletna zamena fasadne i unutrašnje stolarije. Prozori škole su od lepljenog lameliranog drveta i identični su originalnim, u svemu prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika. Prozori na fiskulturnoj sali su aluminijumski. Unutrašnja stolarija je od drveta, osim u fikulturnoj sali gde je zamenjena PVC stolarijom, radi lakšeg održavanja.
Jedino su ulazni portali na glavnom fasadnom pročelju sanirani uz neophodne konzervatorsko- restauratorske radove.

– Sanirani su svi sanitarni čvorovi, što je podrazumevalo ugradnju nove hidroizolacije, ugradnju nove podne i zidne keramike, sanaciju postojećeg vodovodnog i kanalizacionog razvoda, ugradnju novih sanitarija i spuštenih plafona. Izgrađen je i novi toalet za osobe sa invaliditetom, sa svim neophodnim elementima.

Hodnik pre rekonstrukcije

Hodnik nakon rekonstrukcije

– Zamenjena je većina podnih obloga uz prethodno razbijanje postojeće cementne košuljice i izlivanje nove. Od novih podnih obloga predviđena je ugradnja keramike (podrum, toaleti, holovi i stepeništa), novog parketa (zbornica, administracija) i livenog epoksida u svim učionicama učionicama i tribinama fiskulturne sale. Delimična zamena parketa vršena je u svečanoj i fiskulturnoj sali, obzirom da je pod bio u dobrom stanju.

6. Izvršena je kompletna sanacija svečane sale koja je podrazumevala sanaciju parketa i bine, sanaciju i krečenje svih zidnih površina i plafona, sanaciju zidnih ukrasa, sanaciju stolica i svih elemenata koji predstavljaju antikvitet- lusteri i zidne lampe, kao ugradnju novog sistema za ventilaciju i klimatizaciju.

Svečana sala pre rekonstrukcije

Svečana sala nakon rekonstrukcije

– Ugrađena je vertikalna elektromotorna rampa za osobe sa invaliditetom.

Hodnik pre rekonstrukcije

Hodnik nakon rekonstrukcije / Postavljena vertikalna elektromotorna rampa za osobe sa invaliditetom.

 

– Sanirano je škosko dvorište što podrazumeva- popločavanje atrijumskog dela dvorišta vibropresovanim betonskim pločama, sa svim neophodnim elementima za odvođenje  atmosferske vode, uvođenje novih zelenih površina i sadnju drveća, montažu novih tribina i klupa za sedenje, uređivanje staze za skok u dalj, reparaciju fontane u atrijumu, asfaltiranje sportskog terena sa obeležavanjem terena i prilaza kamiona za istovar peleta, izgradnju neophodnih trotara oko škole.

 

Dvorište i fasada pre rekonstrukcije

Dvorište i fasada nakon rekonstrukcije

 
– Ugrađena nova spoljašnja i unutrašnja hidrantska mreža zajendo sa novim rasporedom vodovodnih i kanalizacionih instalacija u kabinetima (bilogija, hemija) prema specijalnim zahtevima škole.

– Izvršena sva potrebna sanacija elektro mreže, sa zamenom celokupne unutrašnje rasvete, utičnica i prekidača, ugrađen je sistem za detekciju i dojavu požara, gromobranska instalacija, TT instalacije i nova računarska mreža u kabinetima za informatiku.

Učionica pre rekonstrukcije


Učionica nakon rekonstrukcije

Ono što je zanimljivo izvršena je i rekonstrukcija kotlarnice u podrumu i podrazumeva prelazak sa lož-ulja na novi energent – pelet, sa dva kotla od 200kW i svim neophodnim građevinskim i elektor elementima.

Izvršena je sanacija kompletne fasade škole ka unutrašnjem dvorištu i rekonstrukcija kompletne ulične fasade škole, koja je pod zaštitom Zavoda.

 

Izvođači : Nosilac posla „Investgradnja“ doo Leskovac, sa članovima grupe „Crna Trava“ AD Leskovac,  „Jastrebac dimnjaci“ doo Smederevo, „Granit Inženjering“ doo Leskovac  i „Teming Electrotehnology" doo Niš.

Ugovorena vrednost radova je: 168.794.272,92 dinara.

 

Izvor: SDCafe

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!