Home Info Predstavljamo zanimanja Tehničke škole 2.deo: mehaničar hidraulike i pneumatike, zavarivač i tehničar za kompjutersko upravljanje

Predstavljamo zanimanja Tehničke škole 2.deo: mehaničar hidraulike i pneumatike, zavarivač i tehničar za kompjutersko upravljanje

redakcija

Tehničar za kompjutersko upravljanje dizajnira i izrađuje mašinske delove korišćenjem najsavremenijih računarskih programa i kompjuterski upravljanih mašina. Provera postupak obrade simulacijom na računaru i izradom na mašini. Koristi računar za 3D vizuelizaciju, ali i za 3D materijalizaciju koncepta i forme raličitih mašinskih delova.

Koristi savremene tehnike 3D štampe i različite mašine za izradu poput mašina za lasersko i plazma sečenje (konturno rezanje), višeosne obradne centre koji predstavljaju pravo savršenstvo jer omogućuju izradu bilo kakvog zamišljenog oblika – forme u zahtevanoj tačnosti mera, oblika i položaja. Dobri učenici, tehničari za kompjutersko upravljanje se zapošljavaju po preporuci profesora u firmama u okruženju. Ovaj smer je odlična podloga za nastavak studiranja tehnike, prirodnih, ili društvenih nauka, ali i za nastavak školovanja u svakoj oblasti osim veterine, medicine i stomatologije.

Kompjuterski model grba Tehničke škole iz Smedereva izrađen od strane učenika i postupak izrade istog grba od strane učenika na CNC mašini

 

U nastavi u svim mašinskim smerovima (najviše u nastavi tehničara za kompjutersko upravljanje, mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje i nastavi operatera mašinske obrade – operatera kompjuterski upravljanih mašina) koriste legalni kompjuterski programi za modeliranje i tehnološku razradu obrade računarom generisane geometrije poput familije programa Autodesk kompanije, Inventor, Mastercam, Featurecam, Artcam, PowerMill i SprutCAM (Tehnička škola iz Smedereva je jedina škola u Srbiji koja je donacijom kompanija dobila legalne programe čija je tržišna vrednost približno 100.000 hiljada evra, edukacijska vrednost nemerljiva, a pokrivaju područja savremenog kompjuterskog konstruisanja i upravljanja.


Legalni računarski programi koji učenicima omogućuju sticanje potrebnih znanja u skladu sa potrebama savremenog industrijskog okruženja

 

Zadatak tehničara za kompjutersko upravljanje je da zamišljenu ideju materijalizuje prvo u formi računarskog 2D ili 3D modela, zatim da poznajući tehnološke postupke izrade modela definiše „recept“ za njegovu izradu. Posle definisanja postupka izrade tehničar za kompjutersko upravljanje samostalno, ili uz pomoć operatera mašinske obrade (operatera kompjuterski upravljanih mašina) izrađuje radni predmet i proverava ga postupcima merenja i kontrole. I ovi postupci se danas izvode na kompjuterski upravljanim mernim (kontrolnim) mašinama koje upotrebom mernih senzora (kontaktnih – mernih pipaka ili bezkontaktnih – lasera i kamera) proveravaju da li je fizički model i u kojoj meri poklapa sa zamišljenim i kompjuterski generisanim 2D ili 3D modelom.


Primena CNC mašina u izradi modela i merenju – kompjuterski upravljana merna mašina

Tehničar za kompjutersko upravljanje kao i operater mašinske obrade (operater kompjuterski upravljanih mašina) u osnovi uči postupke obrade rezanjem u koje spadaju struganje, glodanje, bušenje i sečenje (gasom, laserom, plazmom, vodenim i vodeno-abrazivnim mlazom), ali i druge postupke koji služe za formiranje oblika i dimenzija gotovog modela po zamišljenoj ideji. To su postupci obrade deformisanjem: savijanje, prosecanje, probijanje i druge slične koji se izvode na konvencionalnim, ali i na savremenim kompjuterski upravljanim mašinama – presama različite konstrukcije.
Primena CNC mašina u obradi deformisanjem i sečenjem (lasersko rezanje)
 

Osnova tj. sama svrha svake tehničke delatnosti je upotreba nauke u izradi konkretnih fizičkih modela potrebnih ljudskoj delatnosti i ljudskom stvaralaštvu. Može se sa sigurnošću reći da je pomeranje granica nauke direktno uslovljeno razvojem tehničko-tehnoloških rešenja koja ljudsku maštu pretvaraju u realnost, a definitivno ne mogu da se izvedu bez dve primarne grane tehnike: elektrotehnike i mašinstva.

Elektrotehnika se razvija minijaturizacijom elektronskih komponenti, ubrzavanjem računara i računarskih mreža, razvojem informatike. Mašinstvo je direktno uslovljeno razvojem elektrotehnike i telekomunikacija tako da u svakoj savremenoj proizvodnoj firmi u svetu i u Srbiji imamo veliko prisustvo kompjuterski upravljanih mašina (CNC mašina), robota, aplikativnih programa za 3D modeliranje, 3D štampu i ostalih primera primene računara i savremenog informatičkog koncepta koji direktno uslovljavaju potrebe za školovanjem novih obrazovnih profila koji su sistematizovani i formirani u okviru zanimanja operatera mašinske obrade (operatera kompjuterski urpavljanih mašina), tehničara za kompjutersko upravljanje i mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje.

Pored pomenutih i detaljno opisanih zanimanja za čiji se naziv direktno vezuje reč kompjuter, u mašinstvu postoje još dva trogodišnja zanimanja (zanatska zanimanja): zavarivač i mehaničar hidraulike i pneumatike koje je u plan upisa za narednu školsku godinu uvrstila uvažena kompanija HESTIL, većinski vlasnik Železare Smederevo. Ova dva zanimanja nude ogromnu mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja u okviru struke i veoma visoke zarade u odnosu na prosečnu zaradu u Srbiji.

Zanimanje zavarivača je poput zanimanja operatera mašinske obrade jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Za svako od ova dva zanimanja je planom upisa predviđeno maksimalno 15 učenika – mehaničar hidraulike i pneumatike – (15 učenika) i zavarivač – (15 učenika). Uvažena kineska kompanija je pored već izraženih potreba za zapošljavanjem mehaničara hidraulike i pneumatike i zavarivača izrazila potrebu i za zapošljavanjem mašinskih tehničara, operatera i tehničara za preradu metala. Zanimanja zavarivača pored kompanije HESTIL-a traže i proizvodni sistemi poput METEH-a, Milan Blagojević-a, Auotrade-a i ostale kompanije sličnih proizvodnih programa. Zavarivač se bavi postupcima obrade spajanjem metala. U toku školovanja uči da zavaruje (spaja metale) sa električnom strujom i gasom, ali i da spaja metale specijalnim postupcima poput zavarivanja netopivom elektrodom (jedna takva metoda je metoda zavarivanja netopivom elektrodom sa inertnim gasom – TIG postupak koji se koristi za zavarivanje legura Aluminijuma), elektrootporno (tačkasto), pod zaštitnim prahom i sl. Firma Meteh u svom pogonu ima robotsku stanicu za zavarivanje tako da je moguće u okviru dogovora sa ovom firmom, inače prijateljskom kompanijom škole, usaglasiti određen broj sati praktične obuke naših zavarivača na ovoj radnoj stanici. 

Mehaničar hidraulike i pneumatike je potreban kako smederevskoj železari – HESTIL-u, tako i drugim sistemima u kojima su osnovni elementi rada hidraulične i pneumatske komponente. Ove komponente (hidraulični i pneumatski cilindri, ventili i razvodnici, hidro i pneumatski motori, turbine, kompresori…) pored skoro svih industrijskih sistema u okruženju, koriste i javna preduzeća poput vodovoda i sl. Moguće je da se nakon završetka školovanja u ovom obrazovnom profilu učenici zapošljavaju i u njima. Treba naglasiti i veliki udeo ovih komponenata u savremenim tehničkim sistemima, a posebno njihov veliki udeo u savremenim sistemima automatskog upravljanja koji su nezamislivi bez primene hidrauličnih i pneumatskih komponenti. Uvažavajući ovu činjenicu možemo zaključiti da se mogućnost zapošljavanja mehaničara hidraulike i pneumatike ne ograničava samo na mašinske proizvodne i distributivne sisteme, već se proširuje na proizvodne sisteme koji koriste automatiku npr. u proizvodnji hrane, farmacijskoj insustriji i sl.    

 

Izvor: SDCafe

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!