Home Info Otvoreno pismo Premijeru Aleksandru Vučiću

Otvoreno pismo Premijeru Aleksandru Vučiću

by redakcija

Kako se Vlada Republike Srbije stara o zakonitosti i ustavnosti opštih pravnih akata donetih od strane Lokalne samouprave, te kako je dužna da obustavi rešenjem primenu opšteg pravnog akta, ukoliko smatra da nije u skladu sa zakonom, shodno čl. 6. Zakona o vladi, to ovim pismom dostavljam informaciju o nezakonito usvojenom opštem pravnom aktu, načinu njegovog donošenja i usvajanja, kao i štetnim posledicama koji isti prizvodi, na dalje postupanje: 

– Predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću

Radi utvrđivanja odgovornoti zbog nezakonito usvojenog opšteg pravnog akta i obaveštavanja javnosti o istom:

–    Predsedniku Skupštine Grada Smederevo, Brančetu Stojanoviću

Poštovani,

gradske vlasti su se smenjivale, a višedecenijska želja i vizija građana Smedereva o izmeštnju industrijske i saobraćajne infrastrukture, kojom je grad razdvojen od obala Dunava, se postepeno ostvarivala.

Ova težnja, želja i vizija građana Smedereva, kroz donošenje skupštinskih odluka i usvajanjem planskih dokumenata za izmeštanje industriske pruge i železničkog saobraćaja, teretnog pristaništa i uređenja obale Dunava od Tvrđave sve do izletišta Jugovo, postajala je sve izvesnija.

Usvajanjem plana generalne regulacije za gradsko područje, marta prošle godine, ova vizija razvoja Grada dobija snagu Zakona, i postaje obavezujuća za gradske vlasti.

Gotovo izvesno je postalo da će se grad vratiti u zagrljaj Dunavu, tamo gde se rodio, vekovima živeo i razvijao se, a gde ga je neplanska industrijalizacija nepravedno razdvojila od svojih obala.

Gotovo izvesno je bilo da će Smederevo postati jedan od najlepših gradova na obali Dunava.

A onda se pojavio „veliki novac i uticaj“. Došao je u naš grad, ne mareći mnogo za naše planove i vizije, došao je sa svojim poslovnim planovima. 

Spremno ga je dočekala gradonačelnica.

Protv zakona i odluka u kojima je pretočena vizija razvoj grada, protiv višedecenijske težnje smederevaca, gradonačelnica je otvorila put „novcu i uticaju“, opet misleći samo na sebe, opet prodajuću interes grada radi plaćanja svojih grehova. 

Usvojenim planskim odlukama, ostavio je grad prostor i za industrijski razvoj, nizvodno od grada u industrijskoj zoni ali „novac i uticaj“ je imao kriminalni plan kako bi se još malo uvećao. Taj plan je mogao da se realizuje samo na račun zakonom utvrđenog interesa Grada. Zato je gradonačelnica opet morala sa one strane zakona, protiv interesa građana, ovog puta ohrabrena „novcem i uticajem“. Ovog puta sa sobom vodi i svoje verne pratioce i saradnike. 

Danas železničkom prugom koja je predviđena za izmeštanje, pored gradskog šetališta prolaze vagoni sa opasnim teretom.

Danas umesto izmeštanja teretnih pristaništa iz gradskog područja na obali Dunava imamo bespravnu izgradnju novih.

Šta nas čeka sutra i koliku cenu Smederevo još mora da plati.

Istina je, gradonačelnica nije na ovom poslu sama. Pomažu joj verni saradnici koji slepom poslušnošću kupuju svoje pozicije. Tim funkcijama su toliko opčinjeni da ne vide da su i sami žrtve besmislenog cilja, ostati na vlasti i funkcijama po svaku cenu.

Istina je, oni koji su morali i mogli da obezbede poštovanje zakona, okrenuli su glavu na drugu stranu.

Ja nisam i neću.

Uzbunio sam javnost, zato što volim svoj grad, zato što građani imaju pravo da znaju kako se javnim interesom trguje i kako se isti rasprodaje.

I zbog toga opet je vlast u rukama gradaonačelnice zloupotrebljena, i opet vlast koristi samo za sebe i lične interese, i opet se njome brani od istine i sopstvenih grehova, čineći nove i nanoseći štetu nedužnim ljudima, i opet su oni isti saradnici oko nje da bi joj pomogli u svemu lošem što čini.

I zbog toga je moja supruga premeštena na niže radno mesto. 

To neće popraviti štetu koju su naneli Gradu, neće sakriti ni istinu. 

Tražili su nekakvu odgovornost od moje supruge. Savesne i moralne osobe znaju da prihvate odgovornost i za najmanje greške.

Gde je vaša odgovornost Predsednične skupštine? 

Podsećam vas Predsedniče skupštine da je nadležni organ, odnosno urbanistička inspekcije utvrdila da je Skupština grada donela nezakonitu odluku, odnosno da je donela planski dokument suprotno Zakonu i planu generalne regulacije i dostavila vama tu informaciju na dalje postupanje.
Što ste vi uradili povodom toga?

Javnost Smedereva ima pravo da zna, a Predsednik skupštine je dužan da saopšti ko je odgovoran za protivzakonito usvojen Plan detaljne regulacije, kojim je odobrena izgradnja skladišta gasa, izgradnja pristaništa opasnog tereta i železnički saobraćaj u gradskom području, suprotno Zakonu i planskim dokumentima višeg reda, suprotno interesima građana Smedereva.

Gospodine Predsedniče Vlade Republike Srbije, u cilju uspostavljanja pravnog poredka, vladavine prava, zaštite javnog interesa građana u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja utvrđenog zakonom, kao i u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, dostavljam Vam informacije o nezakonito usvojenom opštem pravnom aktu, kako bi shodno Vašim ovlašćenjima obustavili rešenjem opšti pravni akt, odnosno planski dokument, za koji je od strane nadležnog organa za utvrđivanje zakonitosti planskih dokumenata, odnosno urbanističke inspekcije Ministarstva građevinarstva i urbanizma, utvrđeno da nije izrađen i donešen u skladu sa zakonom, a što je konstatovano zapisnikom pod br. 361-350-00032/2013-09 od 14.02.2014. godine, od strane pomenutog organa.

Takođe, prilikom postupanja državnih organa i inspekcijskih službi u vezi sa izgradnjom skladišta gasa, kapaciteta 3.000m3, u gradskom području, ispoljen je visok stepen neozbiljnosti i neodgovornosti državnih službenika, te nisu u potpunosti ispunjeni uslovi koji su propisani zakonom i propisima kojima se obezbeđuje zašita života i zdravlja ljudi, kao i zaštita životne sredine, pri izgradnji objekata za skladištenje opasnih materija, što je posebno opravdan razlog za uzbunjivanje javnosti.

S poštovanjem! 

TRAŽIM ODGOVORNOST
ZATO ŠTO VOLIM SVOJ GRAD

Vladan Cvetković

Izvor: SDCafe

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!