Home Info Održan tradicionalni prijem za Udruženja osoba sa invaliditetom

Održan tradicionalni prijem za Udruženja osoba sa invaliditetom

redakcija

10.decembar 2010.

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom održan prijem u Skupštini grada.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar se obeležava od 1992. godine kada je Glavna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se pozivaju sve zemlje na obeležavanje toga datuma, s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvenom životu, rekla je pored ostalog Biljana Gvozdenović rukovodilac Dnevnog boravka „Sunce“.
Dobra pravna osnova za rešavanje problema osoba sa invaliditetom jeste međunarodno pravna regulativa koja postoji u ovoj oblasti. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, predstavljaju pravna dokumenta koji se posebno bave ljudskim pravima u kojima je definisan sadržaj ljudskih prava i sloboda za sve ljude , bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Uključivanjem osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu omogućavajući im ravnopravan i nediskriminirajući polažaj , u značajnoj meri utiče se na ukidanje barijera i predrasuda koje postoje prema osobama sa invaliditetom. Često su osobe sa invaliditetom u situaciju da se o njima govori kao o ’’teretu društva’’ iz razloga što su široj javnosti predstavljene kao takve. Uvažavanjem i predstavljanjem osoba sa invaliditetom na dostojanstvn način stvora se  društvo u kojem su svi jednaki bez diskriminacije po bilo kojem osnovu. Zbog toga socijalno humanitarna udruženja apeluju na medije, kao jedne od najznačajnijih karika u kreiranju svesti javnosti o društvenim promenama, da na dostojanstven nesenzacionalistički način predstavlaju osobe sa invaliditetom.
Poslednjih godina položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji pa i u Smederevu je poboljšan kada je reč o njihovom većem anganžovanju u javnom životu, otklonjene su u značajnoj meri arhitektonske barijere i pružena je mogućnost da osobe sa invaliditetom mogu da budu ravnopravni članovi društva. Mnogi problemi rešavaju se u hodu ali je važno da postoji dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, istakao je Dušan Savić predsednik Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smedereva.

Rezultati su vidljivi, ali istina je da sve navedeno može da bude daleko bolje, efikasnije, temeljnije.Veliki problem osoba sa invaliditetom je svakako pitanje zapošljavanja i ostvarivanja prihoda za normalan život, složili su se predstavnici lokalne samouprave gradonačelnik Predrag Umičević, Branče Stojanović predsednik Skupštine grada i članovi veća za socijalna pitanja dr Vesna Jeremić Dragojević i Saša Momić. Oni su čestitali prisustnima Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i potvrdili da će i ubuduće nastojati da im stvore uslove za bolji život.

Osobe sa invaliditetom treba da imaju ravnopravan položaj u zajednici, da se poštuju doneseni zakoni, pravilnici , a posebno da se primenjuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom jer samo dobro regulisana zakonska regulativa i  njeno poštovanje  može obezbediti dugoročno poboljšanje opšteg kvaliteta života osoba sa invaliditetom, zaključeno je na prijemu svih socijalno humanitarnih organizacija u Smederevu.

Izvor: Grad Smederevo

0 komentara
0

Slične vesti

Ostavi komentar

error: Sadržaj je zaštićen !!