Home InfoDruštvo Konkurs za policijsku obuku, radna mesta i za PU Smederevo

Konkurs za policijsku obuku, radna mesta i za PU Smederevo

by redakcija1

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 1100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova.

Konkursom će biti upisano 550 budućih policajaca, 300 saobraćajnih policajaca i 250 polaznika za granične policajce, a za rad u policijskim upravama širom zemlje.

Među njima je i PU Smederevo za koju je u planu upis tri polaznika za radno mesto policijaca i osam polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Pravo učešća na konkursu imaju oni koji ispunjavaju uslove – da su državljani Srbije, sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji naše zemlje najmanje godinu dana neprekidno pre prijave na konkurs.

Takođe, potrebno je da kandidati imaju prijavljeno prebivalište na području PU za koju se prijavljuju i da su završili četvorogodišnju srednju školu, da nemaju manje od 18 ni više od 24 godine do zaključenja konkursa.

Za svršene studente Kriminalističko – policijskog univerziteta starosna granica je 27 godina (do dana zaključenja konkursa).

Uslov je da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, kao i da kandidat ima važeću vozačku dozvolu B kategorije i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

Pravo učešća imaju i oni koji u ovom trenutku još uvek ne poseduju vozačku dozvolu ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostave potvrdu da su do dana zaključenja konkursa započeli obuku (uz obavezu da najkasnije do 1. marta 2024. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostave overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije).

Izbor kandidata sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja (14. decembar). Kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Detalji su dostupni u objavljenom javnom pozivu.

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!