Home Info Gradili skladište TNG bez dozvole, traže legalizaciju

Gradili skladište TNG bez dozvole, traže legalizaciju

by redakcija

Lokalnoj samoupravi, koja je protiv „LPG Petrol“ podnela krivičnu prijavu za bespravnu gradnju skladišta, podnet je zahtev ove firme za legalizaciju izgrađenog postrojenja.

Građevinska inspekcija je još 1. novembra donela rešenje o uklanjanju bespravno izvedenih radova na gradnji skladišta, sa rokom od 15 dana. Ipak, bespravno izgrađeni objekti ni posle mesec dana nisu srušeni, pa je podneta krivična prijava.

– Radovi nisu uklonjeni s obzirom na to da je investitor nadležnom odeljenju Gradske uprave podneo zahtev za legalizaciju rezervoara do 500 tona. Na osnovu Zakona o legalizaciji, rušenje objekata koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dorađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu zakona, neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka legalizacije – kaže Dragan Krstić načelnik Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i inspekcijske poslove.

U skladu sa novim Zakonom o legalizaciji, investitorima je data „šansa“ za legalizaciju bespravnih objekata izgrađenih do 1. novembra 2013. Iako skladište nije završeno nadležni kažu da objekat ispunjava uslove za legalizaciju.

Investitor, inače, ima lokacijsku i građevinsku dozvolu za tri rezervoara od po 150 kubika, ali je postavio još 17 pa sada ima kapacitete od 3000 kubika.

– Za preostale rezervoare preko 500 tona, investitor može podneti zahtev Ministarstvu za građevinu i urbanizam najkasnije do 29. januara. 2014. Nakon ovog datuma izvršiće se uklanjanje preostalih rezervoara, kada se za to steknu zakonski uslovi – rekao je Krstić. 

– Rušenje tada sprovodi Gradska uprava o trošku investitora.

ISTRAGA

Osnovno tužilaštvo sprovodi istragu protiv investitora zbog gradnje bez građevinske dozvole. Ipak, s obzirom da novi zakon amnestira nelegalnu gradnju, nije poznato kako će se istraga završiti.

J.Ilić

Izvor: Večernje novosti

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!