Home InfoServisne informacije Dospeće IV kvartala za plaćanje poreza na imovinu

Dospeće IV kvartala za plaćanje poreza na imovinu

by Redakcija

Otpočeo je četvrti kvartal za plaćanje poreza na imovinu. Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svakerate je sredinom kvartala. Četvrti kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. novembra 2022.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 14% na godišnjem nivou.

Visina četvrte rate poreza na imovinu utvrđena je u rešenju o utvrđivanju poreza za 2022.godinu. Sa izmirivanjem četvrte rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!