Home InfoServisne informacije Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu

Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu

by Redakcija

Gradska uprva SMederevo podseća građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Prvi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. februara 2022.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11% na godišnjem nivou.

Visina prve rate poreza na imovinu za 2022.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem prve rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

„Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.“ – navodi načelnik poreske administarcije Zoran Ranđelović.

Slične vesti

Leave a Comment

error: Sadržaj je zaštićen !!