Info Naše priče
04.08.2016.

Dobrotvori Grada Smedereva - Stevana Đorđević Bižo

F2907ddc633cd3d73f7f5d5b90ce231b

Stevana Đorđević Bižo
Dobrotvorka Opštine Smederevske
(1846. - 1915)

Stevana Đorđević rođena je u Smederevu 1846., a umrla u maju 1915. god. Bila je žena veoma razborita i dobroga srca. Pomagala je sirotinju i njena kuća bila je mesto, u kome je svaki, kome je bila potrebna pomoć, istu dobio. Veliko uvaženje uživala je kod građanstva i uzimala velikog učešća, da ženski podmladak u Smederevu dobije što veće obrazovanje i da mu se omoguhi časna i poštena privreda.

Bivala je dugo godina predsednica Ženskog Društva u Smederevu i jedan veliki deo njena je zasluga, što je u Smederevu osnovana pri tome društvu i Radnička Škola, u kojoj su ženska deca, a naročito siromašna, besplatno, posle svršene osnovne škole, izučavala šivenje i krojenje, pored druge korisne nastave i tako se spremale za dobre domaćice i građanke. Mnoga siromašna ženska deca, koja su prošla kroz ovu školu i u životu pošla pravim putem, u mnogome imaju da budu zahvalna ovoj školi i ovoj dobroj ženi, Stevani, koja je Radničku Školu potpomagala i čuvala kao svoju kuću. I samo zaveštanje pokojne Stevane pokazuje, koliko je bila kulturna žena i koliko je cenila nauku i  prosvetu, kad je ostavila da se u trgovačkim školama vaspitaju deca, jer je prosveta, po shvatanju ove plemenite žene, osnova za napredak naroda.


----------------------------------------------------------------------

TESTAMENT STEVANE ĐORĐEVIĆ

Na slučaj moje smrti činim sledeći raspored o nasleđu moje imovine:

1. Vinograd u "Plavincima" u ataru opštine Smederevske sa jednom kućom i priborom vinogradskim kao i buradima mojim u kući u kojoj stanujem ostavljam u nasleđe mojoj unuci Stevani ženi Dr. Đole Protića, usvojenoj kćeri i naslednici moga počiv. muža Koste Đorđevića - Biže, biv. ovd. trg. 

2. Kuću sa placem u Ćir - Antinoj ulici u ovdašnjoj varoši da nasledi moja bratanca Stana žena Pere Backića, ovdašnjeg  trgovca, koja u istoj kući besplatno stanuje.

 
3. Leni kćeri Staninoj i Perinoj, koju sam uzela, da je udomila ostavljam u nasleđe (5000.) pet hiljada dinara, ako je ja ne bi udala, onda joj ostavljam dva državna loza 2% i jednu hiljadu dinara u nasleđe.
 
4. Moj sestrić g. Milan Konstantinović ovdašnji advokat, da nasledi deset komada akcija Smederevske kreditne banke.
 
5. Plac sa dvokatnom kućom u kojoj stanujem zajedno sa svima zgradama i stanovima na tome placu, kao i sav gotov novac, koje se nalazi kod Smederevske Kreditne Banke na uložnoj knjižici, sa kojim novcem činim naročiti raspored - ostavljam u nasleđe mojim bratićima: Peri, Kosti i Đoki Rašićima sinovima moga brata Stojana Rašića i to jednu polovinu, a drugu polovinu ovoga dobra - imanja u nasleđe ćerkama moga brata Stevana Rašića, biv. ovd. trg., Doki ženi, Ahila Kalmana, profesora ovdašnjeg i Stani ženi Pere Backovića, trg. ovd. na jednake delove.
 
Moji bratići: Pera, Kosta i Đoka biće dužni, što im u amanet stavljam, da ako njihov otac, a moj brat Stojan mene nadživi, da polovinu prihoda od nasleđenog imanja daju na ime izdržavanja rečenome svome ocu Stojanu do njegove smrti.

Ako bi koji od mojih napred imenovanih bratanaca umro, onda će njegov deo naslediti njegova deca.
Isto tako ako bi koja od mojih bratanica imenovanih Doka ili Stana umrla pre mene onda njihove delove, da naslede njihova deca muška i ženska na ravne delove i to Dokin deo Dokina deca, a Stanin deo Stanina deca da naslede.

Ovi moji naslednici bratići: Pera, Kosta i Đole, odnosno njihova deca i bratanice Dana i Stana, odnosno njihova deca dužni su iz ostavljenog im nasleđa naplatiti ove legate:

a) Leni kćeri Staninoj i Perinoj (5000) pet hiljada dinara, ako ovu ja za svoga života ne bi udala, kao što je u trećoj tačci ovoga testamenta kazano, a ako bi ovu ja za svoga života udala, ovda da joj izdadu jednu hiljadu dinara i dva državna loza 2% 

b) Fondu siromašnih đaka ovdašnjih osnovnih škola (500) pet stotina dinara. Za spomen moga bratanca pokojnog Janićija sina počiv. Rašića, biv. ovd.

v) Ženskom društvu ovdašnjem (240) dve stotine i četrdeset dinara. 

g) Zanatliskom i radničkom društvu ovdašnjem (200) dve stotine dinara; 

d) Mome sestriću Lazaru Konstantinoviću da isplati (1000) hiljadu dinara. 

Na uložnoj knjižici kod "Smederevske Kreditne Banke" imam uloženih (8000) osam hiljada dinara. Sa tim novcem kod Smederevske Kreditne Banke, koliko ga bude u vremenu moje smrti, osnivam fond koji će nositi ime: pokojnog Jove Rašića moga brata i pokojnog Gaje Čupića moga drugog muža, bivšeg trgovca ovdašnjeg. Ovaj se novac od strane izvršioca ovog mog testamenta ima dati na priplod upravi fondova ili kome drugom sigurnome novčanom zavodu u Srbiji, pa kad ta suma bude narasla na (12000) dvanaest hiljada dinara, onda će ova suma biti kapital fonda. Iz prihoda kapitala ovoga fonda imaju se izdržavati đaci, koji bi hteli i mogli redovno učiti trgovačku akademiju ili kakvu stručnu zanatsku školu ma gde bili. Pitomci ovoga fonda biće u prvom redu deca iz porodice mog počivšeg oca Janićija Rašića, bivšeg ovdašnjeg trgovca po muškoj ili ženskoj lozi, pa zatim deca, koja se dobro uče iz starih smederevskih trgovačkih, porodica.

Ovim fondom rukovaće i pitomce birati odbor, koji će sastavljati: Mesni direktor Gimnazije, Upravitelj ovdašljih osnovnih škola, mesni okružni protojerej i jedan od trgovaca, koga bude naimenovao odbor opštine smederevske.
Odbor će ovaj propisati pravila ovog fonda, koja će potvrditi i g. Ministar narodne privrede.

O svetosavskoj proslavi u ovdašnjoj osnovnoj školi čitaće se izveštaj svake godine o stanju ovoga fonda a u novinama zatim obznaniti.
Nadzor nad radom ovoga odbora vodiće odbor opštine smederevske i g. Ministar narodne Privrede.
Sav nameštaj i pokućanstvo moje ostavljam u nasleđe Stevani pomenutoj pod jedan (1) i Leni pomenutoj pod tri (3),  da ga one podele na jednake delove.

Stvari koje su ostale u kuhi od mog muža Koste svojina su Stevanina.
Četiri komada državnih lozova na 2%, da naslede Dola i Stana moje bratanice i to svaka po dva. Za izvršioce ove moje posledlje volje određujem moje sestriće Lazara Konstantinovića, Milana Konstantinovića, ovdašnje advokate jer verujem da će oni ovu moju posledlju volju u svemu izvršiti.

Moje imanje ne može se prodavati radi izvršenja ovoga testamenta sve donde, dokle se od kirije ne isplate troškovi, koji budu učinjeni oko moga pogreba sarane.

Ovo je moja poslednja volja, koju dopunjujem još istim: da moji naslednici Pera, Kosta i Đoka budu dužni, da još kao legat isplate Mari usvojenoj kćeri moga bratića Milana Raškovića, biv. iz Beograda jednu hiljadu dinara.

Stevana Đorđević s.r.

-----------------------------------------------------------------------

 

Pročitati još:
- Smederevski dobrotvori, besmrtna dela smrtnika

- Prota Milutin N.Banić

-  Stevan Kuzmanović Kršljanin

- Dina i Ljubica Mančić

Izvor: SDCafe

Komentari

Još uvek ne postoje komentari za ovu vest.

Dodaj komentar
E50a0051c594f86b24409c68927ce4be
Naše priče
05.07.2017.
Najvećem broju građana Srbije i Smedereva sigurno je poznata vest da je glavni grad Slovenije - Ljubljana osvojila  i dobila laskavu titulu – Zelena Prestonica Evrope. I ništa tu neb...
46cbe01bced65277f86eaf90dc97fa88
Naše priče
09.03.2017.
Dragoljub Manić Dragan još u ranoj mladosti iskazivao je jake i pozitivne karakterne osobne.Već tada je pokazao liderske, mobilzatorske i organizatorske sposobnosti. Zbog toga je potrebno da se...
Dc7ec41eb9c37e2288e76f9f3c692d03
Naše priče
13.02.2017.
Selimir Jovanović Sele rođen je1926. godine u Krnjevu, gde je učio i završio Osnovnu školu, koja je u to vreme imala samo 4 razreda, a Gimnaziju, koja je tada trajala 8 godina, učio je i...
C1520fc121e91076a50e5f5e812ddd02
Naše priče
16.01.2017.
Dobrivoje Marković Doba, dipl. mašinski inženjer, prvi je smederevac koji je uspeo da bude jedan od prvih direktora smederevske Železare, odn. Metalurškog Kombinata Smederevo, kako se ta...
C9556b3936c2f378b8616d9e79de45ce
Naše priče
20.12.2016.
U čast dolazeće najveće srpske slave, Svetog Nikole, zaštitnika mornara i ribara, a u godini kada stara Smederevska legenda, ribar (alas) Dragoslav Tasić Draga Calion, ili Doktor Cale, kako su ...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
B2404e093627dc17f0048d04c06bb5e9
Poslao: mikidisko Pošalji fotografiju
Anketa
Da li ste zaposleni?
Da, za stalno.
Da, privremeno.
Nisam, tražim posao.
Nisam, ne tražim posao.
Sve ankete
Ukupno odgovora: 1014
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300