Info Naše priče
23.08.2015.

50 Godina Mature - Tehnička škola Smederevo

07e2b5a05530d767ed3dcba3e6cb86b3

Ova fotografija, koju je dobio svaki đak, nastala je od tabloa veličine 2x1 metar, koji je bio izložen u izlogu „Ukras-a“ na korzou 3-4 nedelje - 1965.godine ! Pošto je ta fotografija, u vidu pozivnice, bila postavljena 3 meseca na portalu SdCafe-a u Najavi dešavanja, đaci iz Kanade, Nemačke, Italije, Slovenije, Makedonje i naravno, najviše iz Srbije, Smedereva, javili su se da će doći na proslavu 50 godina mature. 

Šta se sve događalo sa generacijom 1961-1965.?

Ova generacija je praktično prva posleratna generacija, ako se uzme u obzir da je II Svetski rat završen 9. maja 1945. godine. Svi iz te generecije prešli su faze odrastanja kao đaci-pioniri i kao đaći-omladinci, a onda su u narednim fazama neki od njih postajali radnici, poljoprivrednici, studenti, vojnici, tehničari, inženjeri, sudije, advokat, novinari, rukovodioci, direktori, menadžeri, pukovnici, gererali, samostalni privrednici i dr.
Odmah nakon II Svetskog rata roditelji ovih ljudi mahom su bili skromno školovani i obrazovani, a u prethodnoj agrarnoj državi nisu imali ni uslova ni mogućosti da to učine. Učestvujući u obnovi ratom razrušene zemlje, morali su teško da rade i da se posle rada školuju, u večernjim školama. Znajući za takve muke, oni su imali i ambiciju i želju da se njihova deca redovno školuju i obrazuju do najviših kvalifikacija. Otuda je većina ove generacije završavala srednje škole, a ne mali broj je završavao fakultete i više škole, uz jako povoljne uslove školovanja. Samo oni koji nisu želeli da se visoko školuju, odlazili su na željene zanate i rad u privredi, ali je bilo i onih koji su ostali da se bave poljoprivredom.

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“- VI razred

Ova generacija mladih ljudi je rođena, školovala se i živela u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji do 1963. godine, a nastavila školovanje, život i rad u Socijalističkoj Federetivnoj Republici Jugoslaviji do 1992. godine. Nastankom nerazumnog versko-građnskog rata i raspadom te velike države od 23 miliona stanovnika, oni su nastavili život i rad u SRJ, zatim u SCG,  da bi od 2006. ostali da žive u Srbiji! 
Polaskom u Osnovnu školu postajali su članovi Pionirske organizacije, odnosno Saveza pionira Jugoslavije. Kroz to „Bratstvo i Jedinstvo“, praktično su imali neku današnju "Evropsku Uniju" i (ne)svesno su uvodili neku „globalizaciju“ tadašnje zemlje, tj. države. Imali su 4 veroispovesti (pravoslavnu, katoličku, muslimansku i jevrejsku), ali su svi živeli sa velikom tolerancijom i rezumevanjem. Mnogo vremena provodili su u igri, u dvorištima, u DTV „Partizan“, na  poljanama, u „Pionirskom parku“, na Karađorđevom brdu, na fiskulturnim popodnevima u Tvrđavi, u Godominu, ali i na izletima i na skromnim ekskurzijama. 

Po Ustavu i zakonima FNR Jugoslavije osnovno školovanje, tj. Osnovna škola (8 razreda) je bila obavezna za svu decu,  koja napune 7 godina. Naravno, to školovanje je bilo besplatno, kao što je bilo besplatno i zdravsteno osiguranje svih građana. Odnos između đaka sa jedne strane i učitelja, nastavnika i profesora sa druge strane, bio je strogo definisan. Postojalo je jedno visoko poštovanje tih vaspitača od strane učenika i nije bila retkost da se učiteljice vole do obožavanja, jer je njihovo ponašanje bilo maltene kao roditeljsko. Naravno, neki su bili i strogi u toj svojoj težnji, ali u svakom slučaju bili su pravični - uvek su hteli da pomognu, da gaje talentovane i da ih afirmišu.
U tom posleratnom periodu cela naše generaciaja je živele jako srkomno : snabdevanje robom široke potrošnje, prevashodno hranom obavljal se putem: Tačkica, R-kartica, Bonova, ali se i stanovništvu delila i UNHCR-ina hrana! Retke su bile porodica koje su imale radio, a o televizoru ste mogli samo da sanjate. Glavna zabava odraslih su bili: slušanje radija, čitanje štampe, čitanje knjiga, sedenje u kafani, odlaženje u bioskop, a u nedelju se odlazilo na fudbalske, košarkaške ili odbojkaške utakmice. Kako je tada boks bio jako popularan i dosta se upražnjavao kao borilački sport, boks-mečevi su su bili jako posećeni. 

Period Srednje škole
U državi je tada postojao jedinstven školski sistem u kome su bila sitematizovana 8 stepena stručne spreme, pa smo tako imali : I st.-niži razredi OŠ, II st.-viši razredi OŠ, III st.-zanatska škola od 3 god., IV st.-stručna škola, V st.-zanatska škola od 4 god. VI st.-viša škola, VII st.- magistratura i VIII st.- doktorat. Početkom tih 60-tih godina postojala su 3 Univerziteta : u Beogeadu, u Zagrebu i u Ljubljani !

U Smederevu su tada postojale : Gimnazija, Tehnička, Poljoprivredna, Ekonomska i Industrijska škola. Svršeni osnovci, prema željama i materijalnim mogućnostoma svojih roditelja, ali i prema sopstvenim ambicijama, oprediljivali su se koju će srednju školu upisivati.

Poslednji dan u Tehničkoj školi 1965.god.

Za upis u stručne škole bilo je potrebno da se polaže prijemni ispit u školi u kojoj se želi upisati. Genracija je 1961.god. u Tehničkoj školi, u junu mesecu, polagala prijemni ispit iz dva predmeta; iz srpskog jezika i iz matematike. U septembru mesecu bila su upisana 3 odelenja mašinskih tehničara i 1 odelenje metalurških tehničara, sa oko 120 đaka.

Zanimljivo je da je ova generacija 1961. prva generacija koja je započela i završila svoje školovanje u  novoj zgradi Tehničke škole. Generacija pre njih je svoje školovanje započela u zgradi Gimnazijepa pa je poza vršetku nove škole prešla u sadašnju Tehničku školu.

Tehnička škola 2015. godine

Tehnička škola u novim uslovima imala je visok renome u tadašnjoj državi, i važila je kao vrstan rasadnik dobrih tehničara potrebnih privredi, koja je bila u velikoj izgradnji i usponu. Nastavnički kadar je bio dvostruko zastupljen: u školi su radili redovni preofesori, ali su nastavu držali i honorarni profesori - posebno je to bilo izraženo kad su u pitanju bili stručni predmeti. Zbog toga je i nastava često prilagođavana mogućnostima angažovanja tih honorarnih profesora, pa su časovi kombinovani tako da se češće išlo popodne u školu, pošto su oni u prepodnevnim satima morali da budu u fabrikama- preduzećima. 
Od redovnih profesora posebno treba pomenuti: Drgoljuba Pajića (kao direktor-predavao hemiju), Radmilu Vojinović, Rudolfa Batušića, Tomaša Cerovića, Vojislava Nikolića, Božidara Minića, Ristu Iliškovića, Milorada Grujičića, Dušana Drljaču... Ali se sa istom pažnjom treba pomenuti i vanredne profesore: Slavicu Trivić, Boru Stecenka, Zdeslava Luketića, Radenka Gajića, Ljubu Miloša, Lazara Ninkovića, Sretena Petrovića, Dragišu Jankovića, Dušana Radivojevića,...

Teoteska znanja iz stručnih predmata sticali su kroz nastavu u školi, a praktična znanja dobijali dva puta nedeljno u Industrijskoj školi. To je bilo na lokaciji pored fabrike „Heroj Srba“ od tamošnjih nastavnika i instruktora: vežbali su se bravarski, kovački, livački i strugarski poslovi! I to nije bio kraj sticanja praktičnih zanaja, jer su svi za vreme leta obavljali i ferijalnu praksu u našim preduzećima: „Heroj Srba“, „Milan Blagojević“, Fagram i Želazara.

Đaci III raz. Tehničke škole na konzoli u Tvrđavi 1963.god.

Na početku 60-tih došlo je do izvesnog povećanaja standarada stanovništa, ljudi su mogli da putuju na godišnje odmore (more, banje, jezera,) mogli su da kupe bicikl, radio, bolju garderobu i iz uvoza sa Zapada. To je vreme pojave roken-rola, bit muzike, a predvodnici toga su bili: Šedouzi, Enimalsi, Bitlsi, Rolingstonsi, Bidž Bojsi, Abba, Bob Dilan, Tom Džons,... Đaci Tehničke škole redovno su „morali“ da ih slušaju na radiju preko legendarne radio stanice Luksenburg, a razlog (prilika) je bio vrlo jednostavan: iz stručnih predmeta imali su mnogo grafičkih radova, te su jedino noću mogli lepo da ih crtaju, a to su i bile prilike da slušaju tu novu i modernu muziku. Često su se ujutru u školi utrkivali u tome ko će bolje neku pesmu da odzviždi!

Matrurska ekskurzija- Ohrid 1964. godine

Godine 1964-te, 15. aprila, Svetozar Vukmanović Tempo i Jovan Veselinov, u prisustvu velikog broja delagacija društveno-političkih organizacija, radnika i omladine, na već određnoj lokaciju u Radincu, postavili su kamen temeljac za izgradnju Nove Železare. Tom prilikom rukovodstvo postojeće fabrike donelo je odluku o stvaranju novog kadra za novu tehniku i tehnologiju, putem davanja stipendija najboljim đacima Tehničke škole za studiranje na Mašinskom i Metalurškom Fakultetu. Neposredno posle toga potpisan je ugovor sa grupom od 20-tak đaka, u kojoj se našao i pisac ovih redova! 

U drugoj polovini 60-tih godina, tj. od maturiranja ova se generacija „rasula“ po Smederevu, Srbiji, Evropi i Svetu. Neki su se zaposlili kao tehničari, neki su upisali studije na Mašinskom, a neki na Metalurškom fakultetu, dok su neki otišli na Vojnu akademiju i sl.
Na početku 70-tih godina došlo je do zapošljavanja svih onih iz generacije koji su završili fakultete, ali i onih koji su iz nekih razloga napustili studuje. Naravno, svi muškarci iz ove generacije morali su da odu i na odluženje vojnog roka.

U ovoj generaciji desio se brak školskih drugova iz razreda: Olivra Milovanović i Ilija Milosavljević.

U tom vremenu neki ljudi iz te generacije postali su uspešni stručni i afirmisani ljudi, mašinaci: Slobodan Jovanović Dane Biljka- Predsednik izvr.veća SO-Smederevo, Đorđe Matejić Đole- Direktor Fagrama, Živoslav Zdravković Mamin Lepi-Direktor Tehnogasa, Ljubomir Kapsarev Kapsa-Direktor V OOUR-a, Nikola Tasić Cale-Tehnički direktor izgradnje, Dimitrije Mrvoš Braca- Preduzetnik i sportista i poznati fudbaler, Milan Mitrović Macan Glavonja-Vlasnik firme iz Italije, Predrag Ivić Kenedi-Vlasnik firme iz Slovenije... Neki iz generacije opredelili su se za vojnička zanimanja, pa su tako: Milomir Mladenović Šile- General, a Milosav Milanović Meksiko- Pukovnik. Naravno, tu su i uspešni metalurzi: Ljubomir Jevtić Stari- Direktor Sektora za uvođenje Sistema Kvaliteta, ISO 9001-9004,  Dragoslav Stevanocić Draga Mečka- Direktor Čeličane, Dobranić Miodrag Mile - Direktor u RTB-Bor, Tomislav Stojadinović  Đole - Direktor u Topionici Zletovo-Veles, Srbijanka Milanović Biba - Rukodilac Službe,... 

Do proslave Jubileja 50 Godina Mature- 2015. godine, bili su organizovani susreti nove generacije prvi put 1975, a onda je pao dogovor da to bude svake 5-te godine. Tako su onda održane proslave Matura 1985.,1990., 1995., 2000.,2005. i 2010.god. Zbog smrti Josipa Broza Tita 1980., proslava mature generacije nije održana. 

Na ovoj Jubilarnoj proslavi Mature, pre početka zvanične prozivke đaka od strane profesora, načinjena je jedna mala rekapitulacija, pa je konstatovano sledeće: Na kraju školovanja maturiralo je 64 đaka-mašinaca, koji su postali mašinski tehničari i 24 đaka-metalurga, koji su postali metalurški tehničari. Utvrđeno je takođe, da je iz cele generacije u međuvremenu preminulo 18 darugarica i drugova! 

Ove godine proslava je imala i svečarski karakter, time što je ispod Spomen ploče Čika Paji - Dragoljubu Pajiću, prvom direktoru škole -položen venac-„suza“, i time što su se svi đaci fotografisali ispred Spomen ploče !
Na ovom veselom i dirljivom rastanku, „postignut je konsenzus“ da se nešto češće sastaju (bar u 2 godine!) uz divne drugarske reči: „U zdravlju, sreći i veselju se viđali !“, i „Doviđenja!“

 

Nikola Tasić Cale

 

 

 

 

Izvor: SDCafe

Komentari

Missing
Maturant
25.08.2015.
@''profesor'' bot se i ovde uvukao.Gimnazijalci su bili u pravu i imali su podršku cele slobodarske javnosti Smedereva.U Gimnaziji i Teh. školi su nekada bili stručni i respektabilni profesori ,a direktori su bili postavljani po kriterijumu stručnosti a ne po sposobnosti uvlačenja.Tačka.
Plusic 11 Minusic 22
Missing
profesor u penziji
25.08.2015.
Nekada su profesori vodili racuna o ugledu skole, profesije i interesima djaka. Prenosili im znanje i ljubav prema nauci. Danas je to nazalost, sasvim drugacije. Zivi primer za to je neoprostivo uvlacenje ucenika u strajk od strane profesora Gimnazije. Ocigledno nisu dorasli ovim starim profesorima koji su trebali da im budu uzor i zbog toga se mnogi stidimo.
Plusic 25 Minusic 10
Missing
mile
24.08.2015.
A sada kriminalci i prodavci dipkoma i dozvola haraju Tehnickom skolom
Plusic 22 Minusic 2
Missing
Prastari SMEDEREVAC
23.08.2015.
To su bili profesori u Tehničkoj na čelu sa čika Pajom.To su bili učenici, to su bili tehničari, to su bili inženjeri koji su gradili Jugoslaviju.Meni je predavao Čik Paja matematiku,Boža istoriju, Bulidža teh. crtanje,Voja mazga fiziku , Andra Stokić hemiju ,Baba Rada ruski, Ivkov maš elemente,Tomaš matematiku, Lepa Milošević mi je bila razredna.To je bilo vreme kada smo bili sretni i zadovoljni i malim jer je svaki novi dan donosio nešto novo i lepo.ČESTITAM !
Plusic 28 Minusic 2
Dodaj komentar
8b91e1405f3d7b272b62d19f68fb0a10
Naše priče
15.08.2019.
Leposava Glavonić rođena je 1935. godine u Smederevu, pod devojačkim prezimenom Pavlović. Osnovnu školu i gimnaziju učila je i završila u Smederevu. Studirala je na beogradskom Filolo&sc...
341e4a28a1d8a2bd3c3ec21be6a09029
Naše priče
03.06.2019.
 „Zelena aždaja“ je dizalica- kran (Der Kran-nemački, The Crane-engleski), koja je jedina (pre)ostala u Staroj smederevskoj luci od nekadašnje tri Ganz dizalice. Portal SDCafe ...
25963fab68452e0351e93a594b66645b
Naše priče
18.03.2019.
U ovoj 2019. godini navrašava se deset godina od smrti  proslavljenog smederevskog književnika, scenariste, novinara, pa i glumca  Živorada Žike Lazića. Godine 2017., 23. aprila ot...
3ac770fd8f9414f3330e3958520f86c1
Naše priče
18.09.2018.
Nakon Drugog svetskog rata Smederevo je dobilo značajnu ulogu kao administrativni centar. Pre toga Smederevo je sa svojom oblašću pripadalo Dunavskoj banovini (sedište Novi Sad). Tokom D...
1fd2f72d6959e53f5aea0713ad2888c4
Naše priče
18.07.2018.
Ove godine obeležava se šest decenija postojanja rukometnog sporta u Smederevu, tokom kojih će biti organizovane brojne sportske i druge manifestacije. Jubilej – 60 godina postojanja i ra...
Fotografija nedelje - sponzor Gajba caffee
7694f9ae2def6b3d47731dcc1d6cfe49
Poslao: mr Z Pošalji fotografiju
Anketa
Da li biste izašli na izbore ukoliko bi sada bili raspisani?
Da.
Ne.
Ne znam.
Sve ankete
Ukupno odgovora: 548
Dešavanja
Video dana
Oglasi
Soho 125x300